Pozityvi komunikacija ugdymo(si) sėkmei

Home > Pozityvi komunikacija ugdymo(si) sėkmei

Pozityvi komunikacija ugdymo(si) sėkmei

Suaugę žmonės, esantys vaiko aplinkoje šeimoje ir mokykloje, turi nuostatų vienas kito bei vaiko atžvilgiu, ko ir kaip jis turi išmokti. Jie kelia sau tikslus perteikti vaikui „tinkamus“ požiūrius, žinias, kurias įvertina. Neišvengiamai susiduriame su tuo, kad visoje mokyklos bendruomenėje yra daromas spaudimas vieni kitiems, kad vaiko ugdymo tikslai būtų pasiekti. Programa atskleis, kaip persiskirstė atsakomybės našta tarp vaikų, tėvų ir mokytojų bendruomenės, ką tai atnešė ir kaip derėtų ją perskirstyti, kad vaikas augtų ir realiai subręstų, o ne būtų kitų žmonių vaiko atžvilgiu išsikeltų tikslų pasiekimo instrumentu. Apie bendravimo ypatumus, algoritmus, nesusipratimus, mokytojo galias ir galimybes, atsakomybės ir pareigingumo pasiskirstymą, paveikumo ir pastangų ribas,  komunikavimo subtilybes, ribų brėžimą – paprastais terminais, su gyvenimiškais pavyzdžiais bus perteikta šioje programoje.

40 val. trukmės ( 20 val. kontaktinių, 20 val. savarankiško darbo) programa sudaryta iš 3 modulių, ji gali būti įgyvendinama dalimis arba visa, priklausomai nuo poreikio.

I modulis. „Mokytojo autoriteto poveikis mokinių kūrybiniams pasiekimams“ (16 val. seminaras, iš jų 8 kontaktinės, 8 savarankiško darbo val.).

II modulis. „Susitarimų kultūros formavimas“ (16 val. seminaras, iš jų 8 kontaktinės, 8 savarankiško darbo val.).

III modulis. „Paauglystės grimasos“ (8 val. seminaras, iš jų 4 kontaktinės, 4 savarankiško darbo val.).

Parašykite komentarą