Ugdymo proceso tobulinimas naudojant elektroninį dienyną „Mūsų darželis“ ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Home > Ugdymo proceso tobulinimas naudojant elektroninį dienyną „Mūsų darželis“ ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Ugdymo proceso tobulinimas naudojant elektroninį dienyną „Mūsų darželis“ ikimokyklinio ugdymo įstaigose

Organizuojant ikimokyklinį ugdymą susiduriama su dideliu informacijos kiekiu. Renkant bei analizuojant šią informaciją sugaištama daug laiko. Informacinė sistema „Mūsų darželis“ sukurta vadovams bei mokytojams padėti efektyviau administruoti bei organizuoti ugdymo procesą. Sistemoje galima vykdyti vaikų registravimą, maitinimo bei lankomumo apskaitą, ugdymo proceso planavimą, idėjų sklaidą, tėvų informavimą, gerosios patirties sklaidą, vaiko pasiekimų vertinimą, specialistų ir būrelių vadovų veiklos dokumentavimą, reikiamos informacijos ir duomenų rinkimą, veiklos inspektavimą, įvairių ataskaitų formavimą, patogesnį dokumentų valdymą. Sistema palengvina ugdymo įstaigų darbuotojų darbą, sumažina dokumentų rengimo sąnaudas, gali pakeisti spausdintus dokumentus, saugo ir tausoja gamtos resursus bei padeda įgyvendinti ugdymo proceso tobulinimo idėjas.

Programos tikslas – tobulinti ugdymo ir bendradarbiavimo procesą, naudojant elektroninę sistemą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje bei supažindinti dalyvius su elektronine „Mūsų darželis“ sistema, jos darbo principais bei naudojimosi sistema ypatumais.

Programos trukmė – 40 val.: 12 val. teorija ir praktika, 28 val. savarankiškas darbas. Programos mokymai gali būti realizuojami nuotoliniu arba / ir kontaktiniu būdu.

Programa sudaryta iš trijų modulių:

I modulis. Seminaras „Sistemos „Mūsų darželis“ modulių pristatymas“ 8 val. (iš jų 4 val. teorija, 4 val. savarankiškas darbas).

II modulis. Seminaras „Darbo su sistema principų ir taisyklių pristatymas“ – 24 val. (iš jų 3 val. teorija, 3 val. praktika, 18 val. savarankiškas darbas).

III modulis.  Seminaras „Aktualiausių ugdymo įstaigai meniu punktų detalus nagrinėjimas“ 8 val. (iš jų 2 val. teorija ir praktika, 6 val. savarankiškas darbas).

Parašykite komentarą