2% parama 
——————————————————————————————————————–

2019 m. 

Kviečiame darbuotojus ir visus, neabejingus Prienų švietimo pagalbos tarnybos veiklai, pasinaudoti proga ir 2019 metais paremti centrą skiriant 2% nuo 2018 metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.
Jeigu nuspręstumėte skirti sumokėto pajamų mokesčio dalį Prienų švietimo pagalbos tarnybai, prašome iki 2019 m. gegužės 2 d. užpildyti prašymą (forma FR0512).
Siūlome nustatytos formos FRO512 prašymų Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikimo būdus:

  • patogiausias ir greičiausias formos užpildymo būdas – elektroninis per naudojamo elektroninio banko prieigą adresu:
    https://deklaravimas.vmi.lt;
  • užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;
  • voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.

FR0512 formos užpildymui reikalingi duomenys:

  • Paramos gavėjo pavadinimas: Prienų švietimo pagalbos tarnyba
  • Paramos gavėjo indentifikacinis Nr.300047768

Dėkojame už paramą tarnybai.

Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė
Danutė Stankevičienė