Seminaras „ Palankaus mikroklimato kūrimas darželyje ir šeimoje“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Mikroklimatas > Seminaras „ Palankaus mikroklimato kūrimas darželyje ir šeimoje“

Seminaras „ Palankaus mikroklimato kūrimas darželyje ir šeimoje“

Lektorė


D. Jakučiūnienė, asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ prezidentė, ŠMM nepriklausoma ekspertė.

Anotacija


Siekiant įgyvendinti Pasaulinės sveikatos organizacijos, „Lietuvos sveikatos programos“, 2013 sveikatingumo metų nuostatas bei sveikatinimo veiklos ugdymo institucijose kokybę ir kiekybę, šia programa siekiama supažindinti pedagogus kaip įtakoja mokinių sveikatą aplinkos mikroklimatas.
Tyrimais įrodyta, kad vaikai, kurių ugdomoji aplinka yra geranoriška ir šilta bei orientuota į konkretaus vaiko poreikius, rečiau serga įvairiomis ligomis, mažiau agresyvūs ir stabilūs sunkiose situacijose, lengviau susitvarko su asmeniniais išgyvenimais ir greičiau nusiramina.
Tiek mokslininkų, tiek praktikų manymu, ugdymo aplinka lemia sąveikos tarp skirtingų poreikių vaikų ir jų ugdytojų pobūdį, bet ugdymo principai išlieka tokie pat – stengiamasi atsižvelgti į kiekvieno galias, gebėjimus, ypatumus. Svarbu, kad būtų sukurta tokia aplinka, kurioje auklėtiniai gerbtų vienas kitą, padėtų vienas kitam, pripažintų ir toleruotų vienas kito skirtumus, siektų bendrų tikslų, naudodamiesi savo gebėjimais, individualiomis galimybėmis, prisiimdami atsakomybę už savo elgesį.

Programos tikslas


Gilinti tėvų ir pedagogų žinias, siekiant užtikrinti palankų mikroklimatą darželyje ir šeimoje, bendravimo ir bendradarbiavimo su vaiku darną.

Programos uždaviniai


  1. Ugdyti tėvų ir pedagogų supratimą, kad psichinė vaiko sveikata – prioritetinė vertybė ir ją būtina augoti ir stiprinti nuo mažens.
  2. Aptarti su tėvais ir pedagogais šeimos ir darželio mikroklimato poveikį vaiko sveikatai, bendravimo su vaiku klaidas ir jų išvengimo galimybes.

Parašykite komentarą