Seminaras „Gerosios patirties sklaida ,,Institucinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo dermė Prienų ,,Revuonos“ vidurinėje mokykloje“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Organizacijos kultūra > Seminaras „Gerosios patirties sklaida ,,Institucinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo dermė Prienų ,,Revuonos“ vidurinėje mokykloje“

Seminaras „Gerosios patirties sklaida ,,Institucinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo dermė Prienų ,,Revuonos“ vidurinėje mokykloje“

Lektoriai


Socialinė pedagogė Vaida Miknevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Dalia Skučienė, direktorė Ilona Balčiukynienė.

Anotacija


Dažnai efektyviai pedagoginei pagalbai ugdymo įstaigoje įgyvendinti trukdo nepakankamas ar neefektyvus mokyklos ir kitų institucijų bendradarbiavimas, todėl būtina ieškoti būdų gerinti bendradarbiavimo kokybę.
Mokykla ir kitos pagalbą mokiniui teikiančios institucijos neretai mokinių problemas sprendžia individualiai, retai arba visai nesidalina informacija.
Tarpinstitucinio susikalbėjimo stoka yra viena didesnių efektyvios pagalbos mokiniui ir jo šeimai teikimo problemų.

Programos tikslas


Tobulinti institucinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo kokybę, dalijantis gerąja patirtimi.

Programos uždaviniai


  1. Išsiaiškinti institucinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo ypatumus ir trukdžius efektyviam bendradarbiavimui.
  2. Pasidalinti gerąja patirtimi, tobulinant institucį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Parašykite komentarą