Seminaras „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas naudojant IQESonline sistemą“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Vadyba > Seminaras „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas naudojant IQESonline sistemą“

Seminaras „Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas naudojant IQESonline sistemą“

Lektorius


Žydrūnas Tautvydas, informacinių technologijų mokytojas metodininkas, NMVA išorės vertintojas.

Anotacija


Jau beveik dešimtmetį Lietuvos mokyklose kuriama ir vykdoma veiklos įsivertinimo sistema. 2012 metų pabaigoje Lietuvoje pradedama įdiegti virtuali (internetinė) aplinka, padėsianti greičiau, paprasčiau ir kokybiškiau mokykloms įsivertinti. Tai NMVA vykdomas ES projektas „Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“ kodas VP1-2.1-ŠMM-01-V-03-001. IQESonline sistemos teikiamomis galimybėmis gali pasinaudoti ne tik mokyklos vadovai, bet ir eiliniai mokytojai ir ne tik įsivertinimui.

Programos tikslas


Supažindinti su IQESonline sistema Balbieriškio pagrindinės mokyklos ir Balbieriškio pagrindinės mokyklos Kunigiškių pagrindinio ugdymo skyriaus mokyklos mokytojus, atsakingus už mokyklos vidaus įsivertinimą, bei išmokyti parengti ir pateikti anketas mokyklos bendruomenei.

Programos uždaviniai


  • Susipažins apie mokyklos veiklos įsivertinimo raidą Lietuvoje, šioje srityje įgyvendintus projektus;
  • Susipažins apie IQESonline teikiamas galimybes atliekant mokyklos vidaus veiklos įsivertinimą;
  • Išmoks, kaip naudotis mokyklai skirta IQES online paskyra;
  • Gebės parengti mokyklai aktualų klausimyną naudodamiesi IQESonline įrankiais, atlikti apklausą internetu ir parengti rezultatų suvestinę;

Parašykite komentarą