Seminaras „Pokyčiai mokykloje: iššūkiai ir galimybės“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Mokykla > Seminaras „Pokyčiai mokykloje: iššūkiai ir galimybės“

Seminaras „Pokyčiai mokykloje: iššūkiai ir galimybės“

Lektorė


Marina Vildžiūnienė (Mokyklų tobulinimo centras).

Anotacija


Mes gyvename išties įdomiais laikais, nes gyvenimo pokyčiai visose srityse yra spartūs ir  kartais net sunkiai suvokiami, tad daliai visuomenės kelia pasipriešinimą ir baimę. Lietuva yra įžengusi į sparčios kaitos, naujų iššūkių laikmetį, kuris kelia didelius reikalavimus asmenį ir visuomenę ugdančiai švietimo sistemai. Švietimui suteikiamas esmingai svarbus vaidmuo, tad būtinas didelis lankstumas naujovėms, siekiant, kad atitiktų savo paskirtį – tarnautų sparčiai kintančios visuomenės poreikiams. Būtent su sparčia visuomenės kaita susiję pokyčiai ir ugdymo turinio perteikimo srityje: siekiama, kad jis būtų orientuotas ne į žinių reprodukavimą (atkartojimą), siaurų dalykinių gebėjimų lavinimą, bet į bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą ir mokiniui būtinų kompetencijų suteikimą bei ugdymą. Būtinybę keistis diktuoja ir visuomenės lūkesčiai – tai išsilavinusi, savo tautinį tapatumą suvokianti, permainų pasaulyje gebanti kurti pilietiška asmenybė. Atnaujintose bendrosiose ugdymo turinio programose pateikiamas atnaujintas turinys turėtų padėti ugdyti moksleivių kompetencijas – įgūdžių, gebėjimų ir vertybių visumą – reikalingas šiandieniniam gyvenimui. Ne paslaptis, jog mokiniai visada labiau nori mokytis to, kas jiems įdomu ir sekasi. Susidomėjimas išlieka ilgesnį laiką, jei mokymo(si) medžiaga susieta su gyvenimu, jei vaikas mato savo mokymo(si) pažangą. Mokymo(si) pažangos pajutimas didina ir mokinio savivertę, o tai skatina jį siekti dar geresnių rezultatų. Tik tuomet, jei mokinys tikės mokymosi sėkme ir vertins mokymąsi, jis galės įveikti sunkumus, skirdamas mokymuisi daugiau laiko ir pastangų. „Sėkmė turi tapti kiekvieno mokinio kasdienybe, antraip kai kurie iš jų praras pasitikėjimą savo jėgomis ir nepajėgs mokytis.“ , – teigia Geoff Petty knygoje „Šiuolaikinis mokymas“. Ši programa ir leis pedagogams apmąstyti savo pačių profesinę karjerą nuolat kintačios visuomenės kontekste, naujai pažvelgti į esamus ir būsimus iššūkius savo darbe, ugdant kūrybingą ir atsakingą asmenybę.

Programos tikslas


 Aptarti ir  išsiaiškinti švietimo ugdymo turinio  kaitos ypatumus.

Programos uždaviniai


  • Išanalizuoti ugdymo turinio kaitos tendencijas atnaujintose Vidurinio ugdymo bendrosiose programose;
  • Aptarti Bendrąsias ir esminės dalykinės kompetencijas pamokose ir jų pritaikymo galimybes;
  • Išsiaiškinti ugdymo proceso kaitos galimybes kaip mokymo/si komponentų visumą;
  • Išanalizuoti mokymosi proceso pažinimo bei palankios mokymosi aplinkos suvokimo reikšmę.

Parašykite komentarą