Seminaras „Neformalusis švietimas. Mokyklinio laikraščio ruošimas spaudai“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Mokykla > Seminaras „Neformalusis švietimas. Mokyklinio laikraščio ruošimas spaudai“

Seminaras „Neformalusis švietimas. Mokyklinio laikraščio ruošimas spaudai“

Lektorė


Levutė Karčiauskienė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.

Anotacija


Mokytojas siekia padėti mokiniui įgyti bendrąjį sociokultūrinį, technologinį raštingumą, padėti siekti dorinės, tautinės ir pilietinės brandos. Taip pat svarbu brandinti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti aktyvų, kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį bendrąsias kompetencijas, būtinas sėkmingai socialinei integracijai, profesinei veiklai ir mokymuisi visą gyvenimą.
Todėl šie siekimai mokinius įtraukti į mokyklų bendruomenės gyvenimą, būti aktyviais nariais gali būti puikiai realizuojami renkant medžiagą mokyklos laikraščiui, jį imaketuojant, leidžiant, pristatnt mokyklos bendruomenei.
Programos tikslas
Supažindinti su neformalia švietimo veikla mokykloje ruošiant mokyklinį laikraštį.

Programos uždaviniai


1. Supažindinti su pagrindiniais mokyklinio laikraščio tikslais ir uždaviniais, susijusiais su mokyklos strateginio plano uždaviniais, neformaliajam ugdymui keliamais reikalavimais.
2. Metodinių ir praktinių užduočių pagalba supažindinti su mokyklinio laikraščio ruošimo etapais, juos siejant su bendrųjų kompetencijų – socialinės pilietinės, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninių – ugdymu.

Parašykite komentarą