Kursai „Anglų kalbos kurai“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagogika > Kursai „Anglų kalbos kurai“

Kursai „Anglų kalbos kurai“

Lektorė


Irena Betienė

Anotacija


Šios programos yra preliminarios, nes prieš pradedant mokymus visi ketinantys mokytis asmenys bus testuojami (nustatomas esamas kalbos žinių lygis raštu ir žodžiu) bei bus atliekama apklausa – poreikių analizė. Atsižvelgiant į testavimo ir poreikių analizės rezultatus, preliminari mokymo programa bus koreguojama, kad tiksliau atitiktų besimokančiųjų poreikius.

 Programos tikslas


Mokymo tikslas yra prisiminti, susisteminti anksčiau įgytas anglų kalbos žinias, o taip pat suteikti ir įdiegti reikalingus įgūdžius, žinias pagal Europos Tarybos Kalbų mokėjimo metmenis bei pagal iškeltus specialius uždavinius.

Programos uždaviniai


  1. Informacijos pateikimas anglų k. žodžiu, bendravimas.
  2. Rašymas – gebėti užrašyti tekstą anglų k.
  3. Skaitymas: gebėti skaityti tekstus anglų k.

Parašykite komentarą