Seminaras „Matematikos dėstymas pagal naująsias programas ir vadovėlius „Matematika Tau plius“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagogika > Seminaras „Matematikos dėstymas pagal naująsias programas ir vadovėlius „Matematika Tau plius“

Seminaras „Matematikos dėstymas pagal naująsias programas ir vadovėlius „Matematika Tau plius“

Lektorius


Leidyklos TEV vyriausiasis redaktorius, matematikos vadovėlių autorius Valdas Vanagas

Anotacija


Programa – visų kvalifikacinių kategorijų matematikos mokytojams. Akcentuojama, kaip adaptuoti dalyko turinį atnaujintoms Vidurinio ugdymo (XI–XII klasėms) bendrosioms programoms. Pateikiamos metodinės rekomendacijos, kaip dirbti pagal atnaujintų programų reikalavimų dvasią ir turinį.
Demonstruojamos interaktyvios mokytojo darbo priemonės.

 Programos tikslas


  1. Aptarti atnaujinto matematikos ugdymo turinio diegimo vidurinėje mokykloje ypatybes.
  2. Supažindinti mokytojus su autorių, rengiančių vadovėlius ir kitą mokamąją literatūrą vidurinėms mokykloms, požiūriu į matematikos turinį ir dėstymą. Pristatomi naujieji vadovėliai „Matematika Tau plius“ XI klasėms (bendrasis ir išplėstinis kursai). Kartu su mokytojais aptarti ugdymo ypatumus, problemas ir jų sprendimo būdus.

Programos uždaviniai


  1. Panagrinėti matematikos Vidurinio ugdymo programas ir valstybinių brandos egzaminų (VBE) ypatybes ir atsinaujinančią dvasią.
  2. Padėti mokytojams pasirengti dėstyti matematiką XI–XII klasėse pagal atnaujintas programas ir naujuosius leidyklos TEV vadovėlius.
  3. Supažindinti mokytojus su būsimaisiais TEV leidyklos vadovėliais XII klasei (bendrajam ir išplėstiniam kursui) bei kompiuterinėmis priemonėmis.

Parašykite komentarą