Seminaras „Anglų kalbos pamoka – 45 smagios ir aktyvios minutės“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagogika > Seminaras „Anglų kalbos pamoka – 45 smagios ir aktyvios minutės“

Seminaras „Anglų kalbos pamoka – 45 smagios ir aktyvios minutės“

Lektorė


Jolanta Žygienė, Kauno Panemunės pradinė mokykla.

Anotacija


Europos Taryba (ET) skiria labai didelį dėmesį kalbų politikai, pabrėžia kalbų  įvairovės vertę, galimybių visiems išmokti kelias kalbas svarbą.
Lietuvai tapus lygiateise Europos Sąjungos valstybe – ankstyvasis užsienio kalbų mokymas  yra būtinas. Siekiant geriau pasinaudoti kalbų mokymuisi palankiu amžiaus tarpsniu, ugdoma elementari anglų kalbos komunikacinė kompetencija. Svarbu, kad mokydamasis užsienio kalbos vaikas ugdytųsi norą jos mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti, mokytis savarankiškai, atsakyti už savo mokymosi sėkmę ir rezultatus. Pamokoje turėtų vyrauti kalbinė veikla susijusi su natūralia aplinka ir tos aplinkos pažinimu, bei kuriamos vaikų patirčiai artimos situacijos, puikiai realizuojamos žaidimo metu. Žaidimas, tai sėkmingesnio užsienio kalbos mokymo(si) ir pasiekimų metodas ir veiklos organizavimo forma, kuri vyrauja ankstyvojo užsienio kalbų mokymo pamokose. Ankstyvasis  užsienio kalbų mokymas siekia geriau panaudoti kalbų mokymuisi palankų amžiaus tarpsnį ir pagerinti užsienio kalbų mokymosi rezultatus vėlesniais etapais.

Programos tikslas


Suteikti žinių apie privalomo ankstyvojo užsienio kalbų mokymo programą ir ugdomas bendrąsias kompetencijas, išmokyti naujų žaismingų rezultatyvių kalbos mokymą(si) įgalinančių metodų, atskleisti integruoto ugdymo galimybes ir tikslingumą, pasidalinti gerąja darbo patirtimi.

Programos uždaviniai


  1. Supažindinti su privalomo ankstyvojo anglų kalbos mokymo(si) programa.
  2. Sudominti ankstyvojo anglų kalbos mokytojus žaismingais mokymo(si) metodais, skatinančiais komunikacinės kompetencijos ugdymąsi pradinėse klasėse.
  3. Pademonstruoti ankstyvojo anglų kalbos mokymo(si) integravimo į pradinio ugdymo programą galimybes.
  4. Pateikti konkrečių pamokos vedimo pavyzdžių, naudojantis IKT.

Parašykite komentarą