Seminaras „Bendrųjų kompetencijų ugdymas ir vertinimas per rusų (užsienio) kalbos pamokas“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagogika > Seminaras „Bendrųjų kompetencijų ugdymas ir vertinimas per rusų (užsienio) kalbos pamokas“

Seminaras „Bendrųjų kompetencijų ugdymas ir vertinimas per rusų (užsienio) kalbos pamokas“

Lektorė


Irena Vološina, Vilniaus Naujininkų vidurinės mokyklos rusų kalbos mokytoja ekspertė, vadovėlių autorė.

Anotacija


Pagrindiniai rusų (užsienio) kalbos mokymo(si) metodikos principai.
Sėkmingos pamokos organizavimo būdai.

Programos tikslas


Suteikti mokytojui pagalbą  organizuojant rusų (užsienio) kalbos mokymo(si) procesą bei konkrečią pamoką.

Programos uždaviniai


  1. Paaiškinti bendrųjų ir dalyko kompetencijų ugdymo aktualumą, jų santykį ir prioritetus.
  2. Parodyti bei aptarti pamokas pagal 3 ir 5  mokymo metų „В добрый путь!“ vadovėlius.
  3. Supažindinti su vadovėlių „В добрый путь!“ (ŠOK)  autorine koncepcija bei struktūra.

Parašykite komentarą