Seminaras „Lyčių skirtumai ugdymo procese“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagogika > Seminaras „Lyčių skirtumai ugdymo procese“

Seminaras „Lyčių skirtumai ugdymo procese“

Lektorė


Rima Kalinauskienė

Anotacija


Socialinis pasaulis, kuriame auga vaikas, beveik visose srityse diferencijuotas lyties atžvilgiu. Lytis yra vienas svarbiausių žmogaus skiriamųjų bruožų, jo tapatumo ir patyrimo pagrindas. Vyro ir moters skirtumai –  sudėtingas reiškinys, apimantis ne tik anatomines, fiziologines, bet ir asmenybės, elgesio skirtybes. Iš vyrų tikimasi vienų, iš moterų – visai kitų dalykų: pavyzdžiui, tradiciškai priimta, kad vyrai turi būti savarankiški, nepriklausomi, veiklūs, racionalūs, ambicingi, siekiantys karjeros, o moterys – pasyvios, priklausomos, emocionalios, besirūpinančios vaikais ir namų ruoša. Įvairūs veiksniai –  kalba, šeima, mokykla, bendraamžių grupės, žiniasklaida –   jau nuo kūdikystės formuoja žmoguje lyčių skirtybių suvokimą. Ar “vyriško” ir “moteriško” elgesio išmokstama, ar tai yra genetiniai mergaičių ir berniukų skirtumai, kuriuos sukūrė pati gamta? Niekas negali atsakyti tiksliai, bet tikra tiesa, kad savo elgesiu žmonės dar labiau paryškina šiuos skirtumus.
Ši programa nukreipta į mokytojo profesinės kompetencijos (profesinio tobulėjimo, mokinių motyvavimo ir paramos jiems ir t.t.) plėtojimą. Programos metu įgytos teorinės ir praktinės žinios bei gebėjimai padės efektyviau taikyti inovatyvius ugdymo metodus, padedant išryškinti berniukų ir mergaičių lyčių skirtybes.

Programos tikslas


Tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų gebėjimą ugdymo procese tinkamai pasirinkti ir taikyti pažangius darbo metodus, formuojant ir formuojantis žmogaus tapatybei.

Programos uždaviniai


  • Analizuoti berniukų ir mergaičių identifikacijos/ modeliavimo kryptis;
  • Formuoti sisteminį požiūrį į lyčių skirtingumus,
  • Tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų gebėjimus taikyti inovatyvius ugdymo(si) metodus;
  • Išryškinti problemas bei ieškoti jų sprendimo būdų, analizuojant gerosios darbo patirties pavyzdžius.

Parašykite komentarą