Seminaras -„Gerosios patirties sklaida ,,Socialinio pedagogo ir klasės vadovo bendradarbiavimas Prienų ,,Revuonos“ vidurinėje mokykloje“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagogika > Seminaras -„Gerosios patirties sklaida ,,Socialinio pedagogo ir klasės vadovo bendradarbiavimas Prienų ,,Revuonos“ vidurinėje mokykloje“

Seminaras -„Gerosios patirties sklaida ,,Socialinio pedagogo ir klasės vadovo bendradarbiavimas Prienų ,,Revuonos“ vidurinėje mokykloje“

Lektorė


Socialinė pedagogė Vaida Miknevičienė

Anotacija


Dažnai efektyviai pedagoginei pagalbai ugdymo įstaigoje įgyvendinti trukdo nepakankamas ar neefektyvus socialinių pedagogų ir klasės vadovų bendradarbiavimas, todėl būtina ieškoti būdų gerinti bendradarbiavimo kokybę.
Klasių vadovai ir socialiniai pedagogai neretai mokinių problemas sprendžia individualiai arba dubliuoja vieni kitų funkcijas.
Pedagogų tarpusavio bendradarbiavimas yra viena didesnių pedagoginės veiklos problemų.

Programos tikslas


 Tobulinti socialinio pedagogo ir klasės vadovo bendradarbiavimo kokybę, dalijantis gerąja patirtimi.

Programos uždaviniai


  1. Atskleisti socialinių pedagogų ir klasės vadovų pedagoginio bendradarbiavimo ypatumus.
  2. Pasidalinti gerąja patirtimi, tobulinant socialinio pedagogo ir klasės vadovo efektyvų bendradarbiavimą.

Parašykite komentarą