Seminaras „Mokinių profesinis informavimas, konsultavimas ir orientavimas mokyklose“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagogika > Seminaras „Mokinių profesinis informavimas, konsultavimas ir orientavimas mokyklose“

Seminaras „Mokinių profesinis informavimas, konsultavimas ir orientavimas mokyklose“

Lektorė


Prienų „Žiburio“ gimnazijos psichologė Janina Kuncienė, atsakinga už PITĄ

Anotacija


Efektyviai teikiamos profesinio orientavimo paslaugos yra svarbios tiek švietimo sistemai, tiek darbo rinkai bei jų tarpusavio sąveikai. Jos padeda kaip galima geriau panaudoti žmonių išteklius, sudarydamos palankesnes sąlygas užtikrinti, kad žmonių turimi gebėjimai ir interesai sutaptų su esamomis mokymosi ir užimtumo galimybėmis. Šios paslaugos yra svarbiausias mokymo ir užimtumo politikos elementas nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis, taip pat yra sudedamoji aktyvios darbo rinkos politikos dalis.

Programos tikslas


Susipažinti su   profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo paslaugų organizavimą ir koordinavimą mokyklose

 Programos uždaviniai


  1. Sudaryti  sąlygas mokiniams  pasinaudoti profesinio orientavimo paslaugomis mokyklose.
  2. Susipažinti  kaip ir su kokiomis kitomis profesinio orientavimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis bendradarbiauja mokyklos.
  3. Susipažinti  kokiomis priemonėmis ir kokių asmenų vykdomas mokinių profesinis informavimas, konsultavimas ir orientavimas mokykloje

Parašykite komentarą