Seminaras „Pagalbos galimybės specialiųjų poreikių mokiniams“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagogika > Seminaras „Pagalbos galimybės specialiųjų poreikių mokiniams“

Seminaras „Pagalbos galimybės specialiųjų poreikių mokiniams“

Lektorė


Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos  direktorė Angelė Vasiliauskienė

Anotacija


Mokytojai vis daugiau sulaukia mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, todėl reikia žinoti, kokiais dokumentais vadovautis ugdant specialiųjų poreikių mokinius, kaip atpažinti specialiųjų poreikių mokinius,  kaip parengti pritaikytas ir individualizuotas programas.
Dalykų mokytojai susipažins su mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių grupėmis (intelekto sutrikimas, mokymosi sutrikimai, elgesio ir emocijų sutrikimai, mokymosi sunkumai), mokymosi specifiškumu esant tiems sutrikimams.

Programos tikslas


Supažindinti įvairių dalykų mokytojus su  specialiųjų poreikių mokinių grupėmis, specifiškumu, emocijų ir elgesio sutrikimais.

Programos uždaviniai


  1. Specialiųjų poreikių mokinių atpažinimas.
  2. Specialiųjų poreikių mokinių mokymo būdai ir metodai.
  3. Išmokti parengti pritaikytas ir individualizuotas programas.

Parašykite komentarą