Seminaras „Ateities seminaro metodika“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagogika > Seminaras „Ateities seminaro metodika“

Seminaras „Ateities seminaro metodika“

Lektorė


Ieva Žukovienė, Išlaužo pagrindinės mokyklos psichologė

Anotacija


Programos metu įsisavinta metodika bus pravarti mokyklos psichologo darbe, buriant aktyvius  mokinius bei visos mokyklos bendruomenės narius mokyklos tikslams išsikelti, planuojant naujas veiklas ir jas tinkamai įvykdyti. Šio seminaro metu dalyviai suvoks, kad planavimas ir darbų pasiskirstymas gali būti ne tik atsakinga, bet ir smagi veikla, paremta demokratiškumo principais.

Programos tikslas


Įgyti teorinių ir praktinių žinių, kaip vesti Ateities seminarus.

Programos uždaviniai


Pasitelkiant programos metodinę medžiagą ir atliekant praktines užduotis programos dalyviai:

  • išmoks naujų apšilimo žaidimų,
  • supras apšilimo naudą ir reikšmę,
  • įgis kritikos ir patirties etapo įgyvendinimo įgūdžių,
  • supras, kodėl svarbus svajonių ir utopijos etapas,
  • išmoks, kaip organizuoti strategijos nusimatymo ir įgyvendinimo etapą
  • gebės Ateities seminaro metodiką taikyti savo darbe.

Parašykite komentarą