Seminaras „Savižudybių prevencija mokykloje“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagogika > Seminaras „Savižudybių prevencija mokykloje“

Seminaras „Savižudybių prevencija mokykloje“

Lektorė


Psichologė Jolanta Veterienė

Anotacija


Savižudybių prevencijos būtinybę mokyklose rodo statistiniai duomenys. Pagal pasaulio ir Europos tyrimų duomenis Lietuva – viena pirmųjų šalių pagal įvykusių savižudybių skaičių. Mūsų šalyje viena pagrindinių vaikų mirties priežasčių pagal visas amžiaus grupes yra savižudybė. Jos sudaro 15 proc. visų paauglių mirčių priežasčių. Tokius duomenis pateikė VšĮ ,,Mokymų, tyrimų ir vystymo centras“ Vilnius SADM užsakymu 2007 m. atlikęs mokslinį tyrimą ,,Vaikų mirtingumo ir sužalojimų priežasčių Lietuvoje analizė“.
Mokytojai pasigenda praktinių seminarų, kuriuose galėtų aptarti jiems rūpimus klausimus, susijusius su vaikų savijauta mokykloje, savižudybės rizika.
Mokytojai yra reali jėga, galinti daug padėti jaunų žmonių savižudybių prevencijai. Jie turi unikalią galimybę bendrauti ir stebėti mokinius kasdieninėje jų veikloje. Tačiau be specialaus pasiruošimo jie sunkiai galėtų dalyvauti jaunimo savižudybių prevencijoje arba jų dalyvavimas būtų menkai efektyvus.

Programos tikslas


Padėti mokytojui pasirengti darbui su krizę išgyvenančiais vaikais.

Programos uždaviniai


  1.  Suteikti žinių apie savižudybės procesą, priežastis.
  2. Suteikti žinių apie vaikų ir paauglių savižudybes.
  3. Mokyti atpažinti vaikų ir paauglių simptomus bei elgesį, rodantį savižudybės riziką.
  4. Mokyti esminių krizės intervencijos, pagalbos mokiniui įgūdžių.
  5. Supažindinti su pagrindiniais postvencinės veiklos veiksmais.

Parašykite komentarą