Seminaras „Mokyklos veiklos planavimas komandinio darbo principu“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Mokykla > Seminaras „Mokyklos veiklos planavimas komandinio darbo principu“

Seminaras „Mokyklos veiklos planavimas komandinio darbo principu“

Lektorė


Violeta Motiejūnienė, Vilniaus Užupio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Anotacija


Mokyklos veiklos planavimas yra prasmingas tik tada, kai jame dalyvauja kiekvienas mokyklos bendruomenės narys.
Dalyvavimas gali būti tiesioginis –dalyvavimas darbo grupėje, arba netiesioginis– kai diskusijų metu išsakytos idėjos yra įtvirtinamos konkrečiomis veiklomis, numatytomis mokyklos veiklos planuose. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį tai, kokiu būdu bendruomenės nariai įtraukiami į planavimo procesą, ar mokyklos bendruomenės nariai diskutuoja, išklauso vieni kitus, reaguoja į įvairias nuomones, bendrauja ir bendradarbiauja tarpusavyje.
Seminaro metu bus pristatoma  gimnazijos patirtis planuojant mokyklos veiklą komandinio darbo principu, aptariamos galimybės pritaikyti gerąją darbo patirtį seminaro klausytojų mokyklose, susitars dėl komandų telkimo principų.

Programos tikslas


Siekiama, jog seminaro dalyviai:

  • suvoktų efektyvaus vadovavimo savybes;
  • išmoktų taikyti efektyvius sprendimų priėmimo komandoje būdus;
  • išmoktų taikyti skirtingus lyderiavimo stilius įvairiose situacijose.

Parašykite komentarą