Seminaras „Prevencinių metodinių programų „Linas“ ir „Euro-bendraamžiai“ pristatymas“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagoginė sistema > Seminaras „Prevencinių metodinių programų „Linas“ ir „Euro-bendraamžiai“ pristatymas“

Seminaras „Prevencinių metodinių programų „Linas“ ir „Euro-bendraamžiai“ pristatymas“

Lektorė


Dalė Daiva Gasparavičiūtė, Prienų švietimo pagalbos tarnyba.

Anotacija


Programa siekiama pristatyti prevencines „Lino“ ir „Euro-bendraamžių“  metodines medžiagas, kurios padės psichologams organizuoti ugdymo įstaigose prevencinius teorinius – praktinius užsiėmimus, kaip alternatyvą rizikos grupės vaikų  socializacijai.
Bendroji (pirminė) prevencija – tai kelio užkirtimas įvairiomis priemonėmis, kurios ugdo vaikų ir jaunimo atsparumą neigiamiems gyvenimo reiškiniams dar prieš susiduriant su jais.
Todėl bendroji prevencija paprastai taikoma jauno amžiaus žmonių grupėms ir orientuojama į visus gyventojus siekiant užkirsti kelią psichiką veikiančių medžiagų vartojimui. Prevencijos priemonės susijusios su žinių apie psichiką veikiančių medžiagų vartojimo žalą teikimu, neigiamo požiūrio į šių medžiagų vartojimą formavimu ir gyvenimo įgūdžių ugdymu.
Mokyklos aplinka labai svarbi pirminei prevencijai vykdyti, todėl programose taikoma formulė: žinios + gyvenimo įgūdžiai + nuostatos, vertybės. Svarbu ne tik teikti informaciją apie psichiką veikiančias medžiagas, jų poveikį, vartojimo pasekmes, bet ir keisti vaikų nuostatas, ugdyti psichologinį atsparumą, puoselėti psichologinę brandą tikintis, kad ateityje tai užkirs kelią įvairiems asmenybės sutrikimams, socialinėms disfunkcijoms, taip pat svaiginimuisi alkoholiu ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis. Jaunų žmonių nuostatoms bei vertybėms, įtakojančioms psichiką veikiančių medžiagų vartojimą, didžiulę įtaką daro visuomenėje, šeimoje, artimiausioje aplinkoje vyraujančios nuostatos bei vertybės.
Europos Sąjungos šalių patirtis liudija, kad metodika, paremta vien švietimu sveikatos srityje, veikia tik vaiko pažintinius procesus, tačiau nekeičia elgsenos ir socialinės sąveikos ugdymo komponentų. Tuo tarpu prevencinės „Lino“ ir „Euro-bendraamžių“ programos paremtos specialių teorinių – praktinių žinių bei įgūdžių perteikimu dalyviams maloniu ir patraukliu būdu. Užsiėmimų metu rekomenduojama pasirinkti kompleksinės grupės modelį – tai „Atpalaidavimo įgūdžių ugdymo ir lavinimo grupė“. Atpalaidavimo įgūdžių ugdymo kryptis grupėje turėtų būti sukoncentruota į užduotis ir jų pateikimą dalyviams maloniu būdu. Užsiėmimus siūloma organizuoti nuo teorinės – mokomosios informacijos pateikimo iki žaidimų bei praktinių užduočių grupėse. Lavinimo (mokymo) kryptis turėtų būti  daugiau nukreipta į specialių įgūdžių bei žinių pateikimą.

Programos tikslas


  • Psichologų  tobulinimas, suteikiant žinių apie „Lino“ ir „Euro-bendraamžių“ prevencines metodines programas bei  šių programų praktines  pritaikymo galimybes.

Parašykite komentarą