Seminaras „Istorijos mokymo inovacijos“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagoginė sistema > Seminaras „Istorijos mokymo inovacijos“

Seminaras „Istorijos mokymo inovacijos“

Lektorius


Benediktas Šetkus (socialinių mokslų (edukologija) daktaras, docentas)

Anotacija


Programą sudaro du sandai

Pirmas sandas yra skirtas aptarti kaip mokyti Bendrosiose programose numatytą temą penktoje klasėje „Gyvenamosios vietovės istorija“. Minėta tema buvo įtraukta į 2008 m. patvirtintas Bendrąsias programas ir jos mokoma tik nuo 2009 m. Minėtai temai nėra mokymo priemonių ar rekomendacijų, todėl ši tema yra aktuali.
Antras sandas yra skirtas mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo standartizavimui. Problema yra ta, kad Lietuvoje istorijos mokytojams yra nelengva charakterizuoti patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo lygio mokinių žinias ir gebėjimus bei objektyviai juos įvertinti. Pavieniai mokytojai vadovaujasi asmenine nuomone vertinant mokinius, tačiau visuotino sutarimo nėra.

Programos tikslas


Programos „Istorijos mokymo inovacijos“ tikslas – suteikti žinių apie gyvenamosios vietovės istorijos mokymo 5 klasėje turinį ir metodus bei suteikti žinių apie standartizuotą mokinių vertinimą iš istorijos dalyko.

Parašykite komentarą