Seminaras „Neigiama fantazijų įtaka terapiniame santykyje“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagoginė sistema > Seminaras „Neigiama fantazijų įtaka terapiniame santykyje“

Seminaras „Neigiama fantazijų įtaka terapiniame santykyje“

Lektorė


Psichologė Stefa Grigelevičienė (Prienų  „Ąžuolo“ progimnazija)

Anotacija


Programos metu įgytos žinios ir įgūdžiai pravers psichologo darbe, teikiant psichologinę pagalbą vaikams, konsultuojant jų tėvus, taip pat ir mokytojus. Vienas iš pagrindinių reikalavimų psihologo darbe – stebėti savo paties reakcijas, kurias sukelia tam tikras įsivaizdavimas – fantazijos. Fantazijos gali būti apie vaiką, apie jo tėvus, apie vaiko santykius su tėvais, su mokytojais ir pan. Vaikai ir kiti suaugusieji taip pat turi fantazijų apie vienas kitą bei apie psichologą. Visa tai labai įtakoja terapinį santykį. Psichologo darbo sėkmė labai priklauso nuo to, kaip jis sugebės atskirti objektyvią realybę nuo savo ir kitų įsivaizdavimų (fantazijų), atpažinti savo ir kitų projekcijas.

 Programos tikslas


Suteikti psichologams teorinių žinių apie tai, kas yra fantazija psichologijoje, iš kur jį kyla, kaip ją atpažinti. Taip pat išmokyti praktiškai taikyti įgytas žinias ir gebėjimus.

Parašykite komentarą