Seminaras – konferencija „Drąsinkime kūrybiškumą“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagoginė sistema > Seminaras – konferencija „Drąsinkime kūrybiškumą“

Seminaras – konferencija „Drąsinkime kūrybiškumą“

Lektorė


Mokytoja ekspertė  Lina Kostiukovienė

Anotacija


Mokiniai gali daryti nuostabiausių dalykų, tačiau jiems reikia padėti, jų gabumus būtina lavinti, juos padrąsinti, skatinti jų kūrybiškumą. Mokytojo atitinkamas psichologinis – pedagoginis, dalykinis pasirengimas yra vienas iš svarbiausių mokinių kūrybiškumo ir žinių perteikimo uždavinys.
Kūrybiškumą reikia užsiauginti. Originalumas, fantazijos blyksniai gali sušvytėti tik tolerantiškoje aplinkoje. Mokslininkų yra įrodyta, tas kas slopinama- niekur nedingsta, virsta kūrybiškumu arba destrukcija.
Laimė, kai vaikai auga ir  mokosi aplinkoje, kurioje yra juos supančių kūrybiškumą skatinančių žmonių. Labai svarbu, kad pradėjęs lankyti mokyklą kūrybiškas vaikas sulauktų profesionalios pagalbos. Mokyklose yra daug kūrybiškų, įdomių mokinių, kuriuos reikia pastebėti.
Kartais į kūrybišką mokinį žiūrima atsargiai. Mokytojams dažnai  kelia nerimą jų vaizduotė, kitoks, nei bendraamžių elgesys. Dažnai mokykloje kūrybiškam, meniškos sielos mokiniui būna nelengva.
Mokytojas privalo pastebėti kūrybiškas sielas, jas padrąsinti.

Programos tikslas


Padėti mokytojui pastebėti kūrybiškus, meniškos sielos mokinius, drąsinti jų kūrybiškumą.
Tobulinti mokytojų profesines kompetencijas, atpažįstant kūrybiškus ir meniškos prigimties  vaikus.
Padėti mokytojams ir kitiems ugdymo specialistams įgyti reikiamų kompetencijų, reikalingų kūrybiškų mokinių  ir jaunuolių ugdymo kokybei užtikrinti.

Parašykite komentarą