Seminaras „Mokymosi motyvacijos žadinimas planuojant ir organizuojant ugdymo procesą, bei tenkinant mokinių poreikius“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagoginė sistema > Seminaras „Mokymosi motyvacijos žadinimas planuojant ir organizuojant ugdymo procesą, bei tenkinant mokinių poreikius“

Seminaras „Mokymosi motyvacijos žadinimas planuojant ir organizuojant ugdymo procesą, bei tenkinant mokinių poreikius“

Lektorė


Elena Stasiulienė, švietimo konsultantė.

Anotacija


Programa skirta pamokos vadybos aspektams, ugdant mokytojų kompetencijas mokymosi motyvacijos skatinimo, planuojant ir organizuojant ugdymo procesą, bei tenkinant mokinių poreikius, padedant įvaldyti mokymosi bendradarbiaujant strategiją, skiriant dėmesį aktyvaus mokymosi metodų analizei, mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymui, vertinimo būdams įsisavinti.
Demokratiškėjant ugdymo procesui ir turiniui pagrindinė šiandienos ir ateities problema išlieka švietimo kokybės poreikis mokyklose. Šiandien Lietuvos švietimui reikalinga nauja turinio politika, kuri būtų orientuota ne į žinių perteikimą, siaurų profesinių įgūdžių lavinimą bet į bendrųjų gebėjimų (visų pirma, gebėjimo mokytis, savarankiškai naudotis žiniomis), vertybinių nuostatų ugdymą ir dabarties asmeniui būtinų kompetencijų suteikimą.

Programos tikslas


Sudaryti sąlygas seminaro dalyviams plėtoti bendrąsias ir didaktines kompetencijas mokymosi motyvacijos skatinimo, planavimo ir ugdymo organizavimo, ugdyti dalyvių gebėjimą mokytis bendradarbiaujant, analizuoti ir skatinti taikyti aktyvaus mokymosi metodus, vertinimo ir įsivertinimo būdus, dalintis patirtimi ir gerinti mokymo(si) sąlygas mokykloje.

Parašykite komentarą