Seminaras „Siužetinė judesio pasaka – choreografijos pamokos pagrindas 1-2 klasei“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagoginė sistema > Seminaras „Siužetinė judesio pasaka – choreografijos pamokos pagrindas 1-2 klasei“

Seminaras „Siužetinė judesio pasaka – choreografijos pamokos pagrindas 1-2 klasei“

Lektorė


Idalija Braškytė-Matušaitienė – Kauno Kazio Griniaus vidurinės mokyklos choreografijos mokytoja ekspertė

Anotacija


Šioje programoje pateiktas šokio pamokos vedimo metodas( Judesio pasaka)- labai aktualus šiandien siekiant išsaugoti mūsų tautos tapatybę Europos tautų šeimoje. Vaikas turi pažinti, suvokti, pamilti savo tautos papročius, tradicijas, istoriją. Šis metodas sudomina mokinius, žaismingai pateikiant mokomąją medžiagą, siejant ją su įvairių pasakų herojų gyvenimu, gėrio ir blogio kova. Mokant šiuo metodu, pamokoje išlaikomas maksimalus dėmesys, susidomėjimas, motyvacija mokantis liaudies choreografijos, lietuvių liaudies sceninio šokio  žingsnių, susikabinimų, figūrų, folklorinių šokių ir ratelių, bei improvizacijos.  Tai puikus metodas leidžiantis suprantamai ir aiškiai perteikti choreografines žinias, remiantis folkloru kaip unikaliu tautos išminties lobynu ir universalia auklėjimo bei lavinimo sistema. Judesio pasakos metodas padeda vaikams suvokti moralines-etines vertybes, kuriomis gyvena pasakų herojai nugalėdami iškilusius sunkumus. Susitapatindami su pasakų veikėjais, mokiniai suvokia savo asmeninį vaidmenį įvairiose gyvenimiškose situacijose. Toks metodas grindžiamas liaudies choreografijos pagrindu, plečia emocinę patirtį, atsakomybę, atveria judėjimo, kūrybos ir saviraiškos džiaugsmą Šis metodas-pavyzdys kaip kūrybiškai pateikti žinias remiantis atnaujinto turinio bendrosiomis programomis.
Mokytojai praktiškai išbandys kaip patiems dirbti šiuo metodu, kūrybiškai jį pritaikant šokio pamokose. Šis seminaras turėtų skatinti mokytojų profesinį tobulėjimą, siekimą mokytis visą gyvenimą.
Programa skirta šokio dalyko, pradinio ugdymo mokytojams, bei ikimokyklinių įstaigų muzikos pedagogams. Baigę programą klausytojai patobulins dalyko turinio tobulinimo, mokymo proceso valdymo, bendravimo ir mokinių motyvavimo profesines kompetencijas.

Parašykite komentarą