Seminaras „Kai kurie ikimokyklinio amžiaus vaikų probleminio elgesio ypatumai ir galimi pedagoginės korekcijos būdai (2010-05-11)“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagoginė sistema > Seminaras „Kai kurie ikimokyklinio amžiaus vaikų probleminio elgesio ypatumai ir galimi pedagoginės korekcijos būdai (2010-05-11)“

Seminaras „Kai kurie ikimokyklinio amžiaus vaikų probleminio elgesio ypatumai ir galimi pedagoginės korekcijos būdai (2010-05-11)“

Lektorė


l/d“Pasaka“ psichologė I.Bultienė

Anotacija


Ikimokyklinių įstaigų ugdytojai neretai skundžiasi, jog vaikai elgiasi netinkamai: agresyviai, nesilaiko taisyklių, negeba bendradarbiauti ir pan. Ugdant vaikus, būtina atsižvelgti į jų gebėjimus, patyrimą, poreikius bei plėtoti jų socialinę kompetenciją ir savarankiškumą. Tai  kelia ugdytojams iššūkius nuolat ieškoti efektyvių metodų, veiklų ir bendradarbiavimo būdų, kurie skatintų vaikus konstruktyviai spręsti problemas, būti atsakingais ir pasitikinčiais savimi. Šis seminaras skiriamas ugdytojams, ieškantiems tinkamų elgesio korekcijos metodų, svarstantiems konfliktų sprendimo klausimus.

Programos tikslas


Tobulinti ugdytojų kompetencijas, naudojant ir taikant veiksmingus elgesio korekcijos metodus ir tobulinant jų praktinius gebėjimus spręsti konfliktus ir problemines situacijas..

Programos uždaviniai


  1. Suteikti ugdytojams žinių apie vaikų probleminį elgesį
  2. Tobulinti ugdytojų žinias ir supratimą apie probleminio elgesio kilimo priežastis ir konfliktų sprendimo būdus;
  3. Suteikti ugdytojams žinių apie ugdymo(si) aplinkų kūrimo, mažinant konfliktų pasireiškimą , ypatumus;

Parašykite komentarą