Seminaras „Šiuolaikinės pamokos vadyba“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagoginė sistema > Seminaras „Šiuolaikinės pamokos vadyba“

Seminaras „Šiuolaikinės pamokos vadyba“

Lektorė


Dalia Visockienė, Išlaužo pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui I vadybinė

Anotacija


Svarbiausias mokytojo darbo iššūkis – sukurti veiksmingą, mokymui(si) palankią aplinką pamokoje. Norint to pasiekti, svarbu suvokti reikalavimus šiuolaikinei pamokai: jos struktūrai, uždaviniams, užduočių pateikimui, jų diferencijavimui bei individualizavimui, mokymo(si) būdams ir metodams, vertinimui, laiko vadybai.  Seminaro metu bus pristatoma reikalavimai šiuolaikinei pamokai remiantis naujausia literatūra bei praktinio darbo atliekant mokyklų veiklos kokybės išorės vertinimus, dalyvaujant mokytojų atestacijoje patirtimi. Seminaro dalyviai pasirengs asmenines rekomendacijas šiuolaikinės pamokos vadybai.

Programos tikslas


Įgalinti seminaro dalyvius pagerinti vedamų pamokų kokybę.

Programos uždaviniai


  • suvoks reikalavimus šiuolaikinei pamokai;
  • naudodamiesi seminaro metu įgyta patirtimi, gebės pagerinti vedamų pamokų kokybę.

Parašykite komentarą