Seminaras „Kompiuterinio raštingumo pagrindai. Edukacinė dalis“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagoginė sistema > Seminaras „Kompiuterinio raštingumo pagrindai. Edukacinė dalis“

Seminaras „Kompiuterinio raštingumo pagrindai. Edukacinė dalis“

Lektorė


Daiva Sabanskienė, Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, IT mokytoja metodininkė

Anotacija


IKT naudojimas mokyklose mokymui ir mokymuisi suteikia naujas galimybes mokytojams, mokiniams bei jų tėvams. Moksleivių kompiuterinio raštingumo lygio augimas reikalauja atitinkamo mokyklų kompiuterizavimo bei mokytojų kompiuterinio raštingumo lygio augimo, jų gebėjimo prasmingiau naudoti informacines technologijas per pamokas. Programos dalyviai įgis ir susistemins jau turimas žinias apie IKT naudojimą. Kompiuterinio raštingumo kompetencijos mokytojams leis efektyviau įsisavinti diegiamas inovatyvias technologijas.

Programos tikslas


Suteikti žinių, kurios reikalingos kasdieniame mokytojo darbe naudojant IKT.

Programos uždaviniai


  1. Supažindinti su IKT taikymu ugdymui: praktika ir plėtros perspektyvomis.
  1. Supažindinti su pateikčių kūrimu.
  1. Supažindinti su mokymosi objektais ir jų ryšiu su virtualiąja mokymosi aplinka. Mokymosi objektų naudojimas: paieška, diegimas, pateikimas.
  1. Parengti IKT taikymo asmeninės patirties pristatymas.
  1. Supažindinti su Inovatyviais mokymo ir mokymosi metodai.
 1. Supažindinti su Virtualiąja mokymosi aplinka „Moodle“ ir jos naudojimu.

Parašykite komentarą