Seminaras „Orientavimosi sporto pradmenys ir jų pritaikymas kūno kultūros pamokos ugdymo turinyje“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagoginė sistema > Seminaras „Orientavimosi sporto pradmenys ir jų pritaikymas kūno kultūros pamokos ugdymo turinyje“

Seminaras „Orientavimosi sporto pradmenys ir jų pritaikymas kūno kultūros pamokos ugdymo turinyje“

Lektorius


Pakuonio pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytojas metodininkas Audronis Deltuva

Anotacija


Šiuolaikinis kūno kultūros mokytojas privalo sugebėti pereiti nuo visiems vienodų normatyvų ir treniravimo prie individualių kiekvieno mokinio prigimtinių gebėjimų. Privalo sugebėti rasti būdų fizinio pajėgumo gerinimo bei sąmoningo fizinio aktyvumo skatinimo. Mokytojas, pagal galimybes, turėtų  būti susipažinęs su sportinio orientavimosi  ugdymu kūno kultūros pamokoje. Šia programa ir siekiama, kad kūno kultūros mokytojas įgytų atitinkamas kompetencijas, siektų ugdymo(si) kokybės ir taikytų  šiuolaikinius ugdymo(si) metodus dirbant su sportinio orientavimosi  programa.
Programa padės kūno kultūros mokytojams įgyti ir/ar patobulinti profesines bei dalykines kompetencijas, reikalingas darbui su sportinio orientavimosi, kurios pritaikytos kompetencijoms ugdyti, integruoti ir individualizuoti ugdymą, vertinti ir įsivertinti pasiekimus bei pažangą.

Programos tikslas


Plėtoti kūno kultūros mokytojų profesines ir dalykines kompetencijas  taikant šiuolaikinius darbo metodus sportinio orientavimosi srityje.

Parašykite komentarą