Seminaras „C++ pradmenys 9-10 klasei“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagoginė sistema > Seminaras „C++ pradmenys 9-10 klasei“

Seminaras „C++ pradmenys 9-10 klasei“

Lektorius


Jonas Blonskis,  KTU Informatikos fakulteto docentas

Anotacija


Valstybės ilgalaikės raidos strategija numato Lietuvos, kaip ES valstybės, raidą, skirdama ypač didelį dėmesį švietimui, kuriam tenka misija – padėti asmeniui įgyti profesinę kvalifikaciją, atitinkančią šiuolaikinį technologijų, kultūros bei asmeninių gebėjimų lygį, sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą. Šios nuostatos remiasi ir LR ūkio plėtros iki 2015 metų strategija, Europos mokymosi visą gyvenimą memorandumu, Europos užimtumo strategija.
Informacinių technologijų mokytojams ypač svarbu domėtis sparčiai besikeičiančiomis informacinėmis technologijomis, programavimo kalbomis. Programavimas – sudėtingas intelektinis procesas. Norint juo sudominti mokinius, reikia pateikti jį paprastai, aiškiai, patraukliai. Programavimo mokymas yra neatsiejamas nuo programavimo kalbos ir jos aplinkos. Mokymo sėkmingumas daug priklauso nuo to, kokia programavimo kalba pasirenkama pirmiesiems žingsniams.
Lietuvos mokyklose pasirinktinis programavimo modulis siūlomas pradedant nuo 9-10 klasės (15–16 metų). Tęsti programavimo mokymąsi mokiniai gali pasirinkdami programavimo modulį 11-12 klasių išplėstiniame IT kurse. Nuo pat informatikos atsiradimo Lietuvos mokyklose algoritmų buvo siūloma mokyti Paskalio kalba. Reformuotos Lietuvos mokyklos informacinių technologijų bendrojoje programoje mokant algoritmų nesiūloma jokių konkrečių priemonių. Jei pavieniai mokytojai ir mokė mokinius atlikti programavimo užduotis programavimo aplinkoje C++, tai iki šių metų Valstybinio IT egzamino programoje praktinei užduoties daliai atlikti buvo naudotina tik programavimo aplinka Free Pascal.
Paskelbtame LR Švietimo ir mokslo ministro įsakyme 2010 m. gruodžio 13 d. Nr. V-2309 dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. ISAK–1524 „Dėl informacinių technologijų brandos egzaminų programos patvirtinimo“ pakeitimo, kad „Praktinei Egzamino užduoties daliai atlikti naudotinos programavimo aplinkos Free Pascal, CodeBlocks ir Dev C++“, iškilo būtinybė sudaryti sąlygas mokiniams rinktis, kokioje programavimo aplinko.

Parašykite komentarą