Seminaras „Kompiuterinio raštingumo technologiniai pagrindai“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagoginė sistema > Seminaras „Kompiuterinio raštingumo technologiniai pagrindai“

Seminaras „Kompiuterinio raštingumo technologiniai pagrindai“

Lektorė


Daiva Sabanskienė, Prienų „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos IT mokytoja, metodininkė.

Anotacija


IKT naudojimas mokyklose mokymui ir mokymuisi suteikia naujas galimybes mokytojams, mokiniams bei jų tėvams. Moksleivių kompiuterinio raštingumo lygio augimas reikalauja atitinkamo mokyklų kompiuterizavimo bei mokytojų kompiuterinio raštingumo lygio augimo, jų gebėjimo prasmingiau naudoti informacines technologijas per pamokas. Programos dalyviai įgis ir susistemins jau turimas žinias apie kompiuterį, taikomąsias programas (MS Office paketas)  bei internetą, pagilins ir praplės teorines bei praktines žinias. Kompiuterinio raštingumo kompetencijos mokytojams leis efektyviau įsisavinti diegiamas inovatyvias technologijas.

Programos tikslas


Suteikti žinių, kurios reikalingos kasdieniame mokytojo darbe naudojant IKT.

Programos uždaviniai


  1. Supažindinti su darbo kompiuteriu, kuriame įdiegta Windows operacinė sistema, pagrindais, sistemos valdymu, darbo su bylomis ir aplankais metodais, išmokyti programų paleidimo būdų, suteikti dokumentų rengimo, spausdinimo ir naudojimosi žinynais įgūdžių.
  2. Supažindinti su teksto rengimo programa, jos sandara bei galimybėmis, tekstinio dokumento kūrimu bei redagavimu, įvairių teksto formatų taikymu, doku¬mento tikrinimu, objektų į dokumentą įterpimu, dokumento išsaugojimu bei spausdinimu.
  3. Supažindinti su skaičiuokle ir jos darbo principais, išmokyti dirbti skaičiuokle „MS Excel“ ir taikyti ją įvairiems uždaviniams spręsti.
  4. Supažindinti su pateikčių privalumais bei naudojimo ypatybėmis, išmokyti rengti pateiktis.
  5. Supažindinti su internetu bei interneto teikiamų paslaugų rūšimis, išmokyti dirbti interneto naršykle, supažindinti su elektroninio pašto programomis ir išmokyti naudotis elektroniniu paštu.

Parašykite komentarą