Seminaras „IKT panaudojimas vadyboje ir ugdymo procese“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagoginė sistema > Seminaras „IKT panaudojimas vadyboje ir ugdymo procese“

Seminaras „IKT panaudojimas vadyboje ir ugdymo procese“

Lektorius


Aidas Aldakauskas

Anotacija


Sėkmės atvejis diegiant organizacijose informacines sistemas yra labiau tikėtinas tada, kai situacijos analizė konkrečioje mokykloje yra  atlikta strateginiu, techniniu bei socialiniu požiūriu.
Lietuvos mokyklos labai skirtingai supranta ir interpretuoja intraneto sąvoką, todėl būtina mokyklų vadovus, mokytojus bei informacinių technologijų specialistus supažindinti ne tik su tradicinėmis informacinėmis sistemomis, bet ir su daugiatikslėmis technologijomis.
„Ei-tinklas“ yra unikali Prienų „Žiburio“ gimnazijos intraneto informacinė sistema, kuri padeda siekti organizacijos tikslų, parodo organizacijos ir jos narių veiklos pažangą, atspindi vidinių veiksnių kokybę.
Vertinant situaciją gimnazijoje prieš ir po informacinės sistemos „Ei-tinklas“ įdiegimo, galima teigti, kad ji turėjo esminės įtakos kai kurių veiklos procesų efektyvumui: sumažėjęs „popierizmas“, sumažėjęs incidentų skaičius, sumažėję laiko kaštai, padidėjęs viešumas, darbuotojų skaitmeninių kompetencijų augimas.
Programos tikslas- Mokytis IT praktinių taikymų.

Parašykite komentarą