Seminaras „Mažų vaikų vaidinimai: literatūriniai tekstai ir metodinės rekomendacijos“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagoginė sistema > Seminaras „Mažų vaikų vaidinimai: literatūriniai tekstai ir metodinės rekomendacijos“

Seminaras „Mažų vaikų vaidinimai: literatūriniai tekstai ir metodinės rekomendacijos“

Lektorė


Doc. dr. Vida Kazragytė

Anotacija


Vis dar dažnai pasitaiko, kad mažų (penkerių-septynerių metų ir kiek vyresnių) vaikų vaidinimus pedagogai organizuoja tik didžiųjų švenčių progomis, stokojama nuoseklaus vaidybos gebėjimų ugdymo kasdienėje grupės veikloje, o tai neigiamai atsiliepia vaikų kūrybiškumui vaidinimų metu, vaidybos įtaigumui. Bet to, dažniausiai remiamasi menkaverčio turinio scenarijais, kurie ne tik neteikia peno vaizduotei, neugdo estetinio skonio, bet ir įspraudžia vaiko vaidybą į vieno vaidmens atlikimo rėmus, nesuteikia galimybių vaidinant, kaip ir žaidžiant, kurti siužetą, improvizuoti. Būtina, kad mažų vaikų vaidinimai būtų daugiau pagrįsti tikromis kultūrinėms vertybėmis, taip pat ir lietuvių etninės kultūros vertybėmis. Šiuo metu yra parengta ir išleista knyga „Mažųjų vaidinimai. Literatūriniai tekstai ir komentarai“ (autorė – Vida Kazragytė, Tyto Alba, 2011), kurioje sudėtos vertingos ir tinkamos sandaros literatūros kūrinėliai (pasakaitės) bei metodinės rekomendacijos, paaiškinančios pedagogams, kaip jas panaudoti improvizaciniams vaidinimams grupėje, integruotai ugdomajai veiklai, šventiniams vaidinimams. Tačiau labai svarbu, kad šią knygą lydėtų gyvas autorės žodis, paaiškinimai, pavyzdžiai, reikalingi akcentai. Todėl tokia programa yra aktuali ir reikalinga.

Programos tikslas


Padėti pedagogams įgyti žinių ir supratimą, praktinių gebėjimų, kaip naudotis knygoje „Mažųjų vaidinimai: literatūriniai tekstai ir komentarai“ pateikiamomis pasakaitėmis vaikų improvizaciniams vaidinimams kurti, kaip ir kokiais būdais juos integruoti į kasdienę ugdomąją veiklą, kaip ugdyti vaikų vaidybos gebėjimus ir atskleisti kūrybiškumą.

Parašykite komentarą