Seminaras „Vaiko gerovės specialistų (socialinių pedagogų) gerosios patirties sklaida“

Home > Kvalifikacijos tobulinimas > Programos > Pedagoginė sistema > Seminaras „Vaiko gerovės specialistų (socialinių pedagogų) gerosios patirties sklaida“

Seminaras „Vaiko gerovės specialistų (socialinių pedagogų) gerosios patirties sklaida“

Lektorė


Auksė Grižaitė, Prienų Jaunimo mokyklos socialinė pedagogė metodininkė

Anotacija


Programa skirta Prienų ir Alytaus rajono vidurinių mokyklų, gimnazijų socialiniams pedagogams, mokyklos vaiko gerovės specialistų (socialinių pedagogų) vadybinių, profesinių, pedagoginių ir socialinių kompetencijų plėtrai.

Programos tikslas


Skatinti bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi tarp Prienų ir Alytaus rajono vaiko gerovės specialistų (socialinių pedagogų), ugdyti  specialistų  kompetencijas, siekiant užtikrinti pilnavertę vaiko gerovę ugdymo institucijoje, telkti aktyviai, inovatyviai  ir sėkmingai veiklai.

Programos uždaviniai


  • Pristatyti Vaiko gerovės darbo grupės vadybos principus mokykloje.
  • Skatinti komandinio darbo įgūdžius įtraukiant visą mokyklos bendruomenę vaiko gerovei stiprinti.
  • Pasidalinti asmenine specialistų gerąja patirtimi bei skatinti analizuoti veiklą, ir remtis ja kuriant vaiko gerovės darbo tobulinimo perspektyvą ugdymo įstaigose.
  • Pagilinti profesinių santykių konsultavimo gebėjimus refleksijos metodų pagalba

Parašykite komentarą