Edukacinės patirties bankas 2016 metai

Džiuginta Gaigalienė. Skaitymo gebėjimų ugdymas chemijos ir biologijos pamokose

Metodinių darbų parodos „Aukštesniojo lygmens mąstymo gebėjimų ugdymas“ vertinimo komisijos atrinkti geriausi darbai


R. Juodsnukienė-Garsų s ir š diferencijavimas Garsų s ir š diferencijavimas           G.Džiaugienė – Kas kur gyvena Kas kur gyvena           V. Zablackienė-Foneminės klausos ugdymas Foneminės klasuos ugdymas-1 Foneminės klasuos ugdymas-2 Foneminės klasuos ugdymas-3 Foneminės klasuos ugdymas-4

1+