Edukacinės patirties bankas 2016 metai

Home > Edukacinės patirties bankas > Edukacinės patirties bankas 2016 metai

Edukacinės patirties bankas 2016 metai

Džiuginta Gaigalienė. Skaitymo gebėjimų ugdymas chemijos ir biologijos pamokose

Metodinių darbų parodos „Aukštesniojo lygmens mąstymo gebėjimų ugdymas“ vertinimo komisijos atrinkti geriausi darbai


R. Juodsnukienė-Garsų s ir š diferencijavimas Garsų s ir š diferencijavimas           G.Džiaugienė – Kas kur gyvena Kas kur gyvena           V. Zablackienė-Foneminės klausos ugdymas Foneminės klasuos ugdymas-1 Foneminės klasuos ugdymas-2 Foneminės klasuos ugdymas-3 Foneminės klasuos ugdymas-4

Parašykite komentarą