Įstaigos ir institucijos

Bendrasis pagalbos telefonas
112
www.sos112.lt

Gaisrinė
01; 101 (Omnitel); 011 (Bitė GSM, Tele2)

Policija
02; 102, 112 (Omnitel); 022 (Bitė GSM, Tele2)

Greitoji pagalba
03; 103 (Omnitel); 033 (Bitė GSM, Tele2)

Jaunimo linija
8 800 28888
www.jaunimolinija.lt

Vaikų linija
8 698 88797
www.vaikulinija.lt

www.bepatyciu.lt

Vilties linija
8 800 60700

Krizių įveikimo centras
8 640 51555

Jaunimo psichologinės paramos centras
8 800 28888
http://www.jppc.lt

Vaiko raidos centras
(8 5) 273 14 22
http://www.raida.lt

Vaiko namas
8 604 00920
http://www.children.lt

Paramos vaikams centras
(8 5) 271 5980
8 611 43567
http://www.pvc.lt

Draugo laiškai
http://www.jppc.lt/draugas

Pagalbos moterims linija
8 800 66366

0