Search for:
 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. sausio  5 d. įsakymu Nr. V-13 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“ Prienų švietimo pagalbos tarnyba yra akredituota iki 2026 m. sausio 4 d. Akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 2021 m. sausio 11 Nr. IVP-25


Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T1-175 reorganizuojant Prienų pedagoginę psichologinę tarnybą, ji prijungiama prie Prienų švietimo centro, suteikiant Prienų švietimo centrui naują pavadinimą – Prienų švietimo pagalbos tarnyba. Tarnybos įsteigimo data – 2017 m. liepos 1 d.


Prienų švietimo pagalbos tarnybos steigėjas – Prienų rajono savivaldybės taryba.

Prienų švietimo pagalbos tarnyba yra savivaldybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudžetinė įstaiga.

Prienų švietimo pagalbos tarnyba – švietimo pagalbos įstaiga, teikianti mokiniui, mokytojui ir (ar mokyklai) pedagoginę psichologinę, informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo ir kitą pagalbą.