Metodinė taryba

Home > Metodinė taryba

Metodinė taryba

Prienų rajono mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2021 ir 2021–2022 mokslo metų metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo prioritetai

1. Prioritetas. Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo/mokymo turinį. Prioriteto kryptis:     

1.1. Skaitmeninio raštingumo tobulinimas.

1.2. Į mokymąsi orientuotos vertinimo kultūros auginimas.

2. Prioritetas. Kompetencijų, reikalingų veiksmingai ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, tobulinimas. Prioriteto kryptis:

2.1. Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos.

3. Prioritetas. Vadovavimo ir lyderystės ugdymo/ mokymo procesui ir švietimo įstaigai kompetencijų tobulinimas. Prioriteto kryptis:

3.1. Lyderystės ugdymui ir mokymuisi stiprinimas.

 


Parašykite komentarą