Pedagogo streso ir įtampos valdymas

Home > Pedagogo streso ir įtampos valdymas

Pedagogo streso ir įtampos valdymas

  • Anotacija 

Spartus gyvenimo tempas, gausi informacija, daug supančių dirgiklių, nuolat besikeičiantys reikalavimai didina pedagogų psichinę ir emocinę įtampą. Pedagogai savo darbe patiria  konfliktines situacijas, dirbant su vaikais  išgyvena nuolatines įtampas užtikrinant vaikų saugumą ir sveikatą.  Ne visada būna suprasti vadovų, bendradarbių  ir ugdytinių tėvų.  Jas smarkiai žeidžia neigiamas visuomenės požiūris į auklėtoją tik kaip vaiko priežiūros,  o ne kaip  ugdymo specialistą. Visa tai veikia emocijas, verčia per stipriai, o kartais ir be pagrindo jaudintis, sukelia emocinę įtampą, stresą, patologines emocines būsenas.

Šia programa  bus siekiama  gerinti  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio ugdymo pedagogų psichinę  ir emocinę sveikatą, kurti palankų mikroklimatą darželyje.


  • Programos tikslas

Tobulinti pedagogų  kompetencijas, siekiant įveikti stresą ir pedagogines įtampas, racionaliai taikyti jų įveikos būdus.


  • Programos uždaviniai 
  1. Supažindinti pedagogus su streso samprata, rūšimis, priežastimis, simptomais ir pasekmėmis.
  2. Aptarti su pedagogais streso įveikimo būdus ir savireguliacijos technikas.

  • Programos lektorius 

Vilniaus  miesto psichologinės pedagoginės tarnybos psichologė Silva Striunga. 

Parašykite komentarą