Šeimos ir mokyklos partnerystė: ką gali padaryti šeima ir mokykla, kad vaikai noriai eitų į mokyklą?

Home > Šeimos ir mokyklos partnerystė: ką gali padaryti šeima ir mokykla, kad vaikai noriai eitų į mokyklą?

Šeimos ir mokyklos partnerystė: ką gali padaryti šeima ir mokykla, kad vaikai noriai eitų į mokyklą?

  • Anotacija 

Norėdami mokykloje ugdyti savimi ir kitais pasitikintį, kūrybišką, kritiškai mąstantį ir sėkmingai bendraujantį žmogų, turime pirmiausia rodyti tinkamą pavyzdį, o taip pat labai kryptingai jį auklėti. Kad to pasiektume, visi, kas esame susiję su konkrečiu jaunu žmogumi, turime mokėti susikalbėti, diegti tokias pačias vertybes bei būti tiek sau, tiek tam žmogui reiklūs.

Šis seminaras – tai paskata būti reikliu sau. Susitikimo su lektoriumi metu diskutuosime apie pasiekimus bei iššūkius, siekiant stiprinti šios dienos mokyklos bendruomenės narių santykius, žvelgsime į kitų šalių patirtį ir ieškosime, ko galime pareikalauti iš savęs, ką naujo galime mokykloje įdiegti remdamiesi jau esama praktika, svarstysime tam tikrus bendravimo psichologijos aspektus kasdieniniame darbe.


  • Programos tiklas

Ieškoti efektyvių sprendimų mokyklos ir šeimos partnerystės stiprinimui.


  • Programos uždaviniai
  1. Analizuoti šios dienos mokyklos situaciją, atkreipiant dėmesį į dažniausiai matomą bendruomenės narių santykių lygmenį;
  2. Diskutuoti apie kiekvienos bendruomenės narių grupės indėlį ir atsakomybės prisiėmimą bendradarbiavime;
  3. Pristatyti skirtingų šalių patirtį ir pasiekimus mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimo stiprinimo klausimu;
  4. Atrasti keletą būdų, kuriuos seminaro dalyvis turėtų tikslą pritaikyti/įdiegti savo darbo aplinkoje.

  • Programos lektorius  

    Psichologė Asta Blandė

Parašykite komentarą