Socialinio ir emocinio intelekto svarba stiprinant mokinio ir mokytojo tarpusavio ryšį

Home > Socialinio ir emocinio intelekto svarba stiprinant mokinio ir mokytojo tarpusavio ryšį

Socialinio ir emocinio intelekto svarba stiprinant mokinio ir mokytojo tarpusavio ryšį

  • Anotacija 

Dirbdamas mokykloje pedagogas susiduria su kiekvieno mokinio individualumu, mokyklos lūkesčiais bei savitais šeimos poreikiais. Sukurti pagarba ir pasitikėjimu grįstą santykį gali tik tas pedagogas, kuris nuolat pažįsta, ugdo ne tik mokinius, bet ir save bei stiprina socialines ir emocines kompetencijas. Ne visada lengva išsakyti mokiniui, jo tėvams ar kolegai „nepatogias tiesas“, spręsti įtampą keliančias situacijas bei pasiekti taip norimų pokyčių. Reikia tam tikrų žinių, kantrybės ir ilgo bei nuoseklaus darbo visiems kartu.

Šie mokymai – tai galimybė stabtelti, pasidalinti bei atsakyti į būtinus klausimus apie savo galimybes, nuostatas, bendravimo būdus bei ieškoti išeičių iš „nepatogių situacijų“. Kartu su psichologu leisimės į kūrybišką ir aktyvų atsakymų paieškos kelią, kad sekanti diena mokykloje atneštų daugiau ryžto dalintis atsakomybe, tinkamai ir efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti bei elgtis drąsiai ir kartu atsakingai. 


  • Programos tikslas 

Atskleisti bei stiprinti pedagogo socialines ir emocines kompetencijas, parodant kryptis mokinio socialinių bei emocinių kompetencijų ugdymui.


  • Programos uždaviniai
  1. Atskleisti socialinių ir emocinių kompetencijų svarbą kiekvieno, o ypač ugdomąjį darbą dirbančio žmogaus, veikloje.
  2. Stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius kuriant klasės bendruomenę bei sprendžiant kasdienes situacijas pedagogo darbe.
  3. Atrasti būdus, padedančius atrasti mokinio individualumą bei jo išskirtinius poreikius bei galimybes.
  4. Aptarti sunkias darbines situacijas bei teikti konkrečias rekomendacijas, padedančias tas situacijas spręsti.

  • Programos lektorius  

Psichologė Asta Blandė

 

Parašykite komentarą