Biologijos ir chemijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 23 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko Prienų rajono savivaldybės mokyklų biologijos ir chemijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Džiugintos Gaigalienės parengtos 2018–2019 m. m. būrelio veiklos ataskaitos, aptarė dalyvavimo Lietuvos biologijos ir chemijos mokytojų asociacijų veikloje klausimus, diskutavo apie rajono pedagogų metodinės veiklos nuostatų keitimą, kalbėjo apie naujai gautų mokomųjų priemonių chemijos ir biologijos pamokose panaudojimo galimybes, teikė siūlymus 2019–2020 m. m. būrelio veiklos planui.

0

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai išsirinko naują metodinio būrelio pirmininką

Rugsėjo 23 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Pirmuoju klausimu Prienų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Danguolė Damijonaitytė pristatė buvusios pirmininkės Danguolės Stanaitienės parengtą metodinio būrelio veiklos ataskaitą. Po ataskaitos pristatymo vyko naujo metodinio būrelio pirmininko rinkimai. Bendru sutarimu pirmininke išrinkta Jiezno gimnazijos priešmokyklinio ugdymo pedagogė Daiva Buzienė. Vėliau mokytojai planavo veiklas 2019–2020 m. m., aptarė aktualius klausimus.

0

Dorinio ugdymo mokytojų pasitarime dalyvavo atstovas iš Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro

Rugsėjo 19 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko dorinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Pasitarime dalyvavo Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro darbuotoja Lina Mažeikaitė, kuri pristatė aktualią informaciją tikybos mokytojams. Pasitarime taip pat buvo apžvelgta praeitų mokslo metų būrelio veikla. Ataskaitą perskaitė būrelio pirmininkė Daiva Žuvaitienė. Po ataskaitos mokytojai planavosi būrelio veiklą 2019–2020 m. m.

0

Mokyklų bibliotekininkai suplanavo veiklą 2019–2020 m. m.

Rugsėjo 17 dieną Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko Prienų rajono savivaldybės mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas. Pirmuoju klausimu buvo renkamas metodinio būrelio sekretorius. Bendru sutarimu sekretoriumi išrinkta Prienų „Žiburio“ gimnazijos bibliotekininkė Lina Krūvelytė.  Vėliau buvo apžvelgtos praėjusiais mokslo metais vykdytos veiklos bei suplanuotos naujos 2019–2020 mokslo metams.  

0

Seminaras ,,Vertinimas ir įsivertinimas. Praktiniai pavyzdžiai“

2019 m. rugpjūčio 27 d. Prienų r. Stakliškių gimnazijoje vyko seminaras ,,Vertinimas ir įsivertinimas. Praktiniai pavyzdžiai“. Seminarą vedė  lektorės – Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rita Sakalauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, biologijos mokytoja metodininkė Jūratė Taučiuvienė. Seminaro tikslas – supažindinti pedagogus su veiksmingomis vertinimo bei įsivertimo formomis ugdymo procese, pristatant praktinius pavyzdžius. Seminare buvo aptarta galimybės taikyti mokinių įsivertinimą ir refleksiją mokyme ir mokymesi, mokinių refleksijos organizavimo būdai,  pateikti praktiniai tokių veiklų patarimai. Taip pat kartu su seminaro dalyviais analizavo vertinimo ir įsivertinimo problemas.

0

Edukacinė išvyka į Paežerių dvarą ir Jono Basanavičiaus gimtinę

Birželio 17 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyba  organizavo edukacinę išvyką į Jono Basanavičiaus gimtinę ir Paežerių dvarą (Vilkaviškio r.). Išvykoje dalyvavo pedagogai, pateikę metodinius darbus parodai „Mokau(-si) mokytis. Mano sėkmės istorija“, parodos darbų vertinimo komisijos nariai bei Prienų švietimo pagalbos tarnybos Patarėjų tarybos nariai.

Pirmiausiai išvykos dalyviai aplankė Paežerių dvarą, kuriame susipažino su dvaro istorija, apžiūrėjo fasadą bei interjerą, pasivaikščiojo po parką. Dvaro oficinoje dalyvavo edukaciniame užsiėmime, kur patys gamino sviestą, o vėliau jį  ragavo.

Toliau kelionės maršrutas vedė į vilkaviškiečių Kęstučio ir Gritos Vitkauskų Alpakų ūkį. Šeimininkai supažindino su savo augintiniais, aprodė ūkį, pristatė alpakų vilnos gaminius.

Vykstant į Jono Basanavičiaus gimtinę, esančią Ožkabalių kaime, išvykos dalyviai trumpam stabtelėjo prie  UAB „Art Glacio“ įmonės ledų parduotuvėlės atsigaivinti įmantraus skonio ledais.  

Atvykę į Jono Basanavičiaus gimtinę,  apžiūrėjo sodybą su tradiciniais gyvenamaisiais ir ūkiniais trobesiais, juose eksponuojamus to meto baldus, interjero detales, tekstilės gaminius. Pasivaikščiojo po Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyną (jis pradėtas sodinti 1988 m.), dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Keptuvėj čirška, burnoj tirpsta“, kuriame buvo supažindinti su XIX – XX a. sandūros valstiečių maisto gaminimo ypatumais, prietarais, tradicijomis ir folkloru, ragavo razavų blynų su įvairiais dažiniais.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
0

Gabiausi Prienų rajono mokyklų mokiniai dalyvavo šventėje „Pasidžiaukime kartu“

Gegužės 28 d. beveik šimtas Prienų rajono savivaldybės mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų ir įvairių konkursų nugalėtojų dalyvavo tradicinėje  šventėje „Pasidžiaukime kartu“. Šiais metais mokiniai vyko į Alytaus miesto teatrą kur jiems buvo parengta įdomi programa: mokiniai dalyvavo edukacinėse programose „Grimo paslaptys“, „Šviesų ir garso magija“, „Komanda laikrodžio tikslumu“, „Scenos kalbos treniruotė“, „pX Prieš kryžkelę“ ir kt. Su mokiniais dirbo profesionalių aktorių komanda, kuri padėjo ne tik smagiai praleisti laiką, bet ir atrasti savitus talentus bei  suvokti socialinius įvykius ir juose dalyvauti. Edukacinių programų metu mokiniai susipažino su teatre dirbančiais įvairių profesijų žmonėmis, domėjosi jų darbu, dirbo komandose, buvo ne tik pasyvūs žiūrovai, bet ir patys dalyvavo priimant sudėtingų situacijų sprendimus.

Pasibaigus edukacinėms programoms mokiniams padėkos raštus įteikė Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, administracijos švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas bei Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė.

1+

Kurkime eTwinning bendruomenę rajone

Kurkime eTwinning bendruomenę rajone

Gegužės 9 dieną chemijos pamoka Jiezno gimnazijos III g klasės mokiniams buvo „kitokia“. Internetinėje erdvėje kartu su Utenos Dauniškio gimnazijos III g klasės fizikais jie ne tik mokėsi apie energijos virsmus savo organizme, bet prie vaišių stalo atšventė  eTwinning gimtadienį  ir taip pabaigė projekto „GM – Go – Lab“ veiklas. Šio projekto tikslas –  savarankiškai mokytis gamtos mokslų    virtualioje „Go- Lab“ aplinkoje (mokinių komandos virtualioje erdvėje kūrė pamokas savo projekto draugams), įgyti viešo kalbėjimo, komandinio darbo, IT panaudojimo kompetencijų. Šios pamokos mokiniams labai patiko. Įvertindami projektą, jie jas pavadino „ateities pamokomis“.  eTwinning programa puiki tuo, kad mokiniams ir mokytojams suteikiama  galimybė visada būti  priekyje, gebant pasidalinti lyderystę, nebijant įgyvendinti pokyčius, gyventi, dirbti ir mokytis inovatyviai.

Jiezno gimnazijos mokytojų komanda  penkti metai dalyvauja eTwinning programos veiklose, o šie metai buvo ypač „derlingi“. Du projektai buvo apdovanoti Nacionaliniais kokybės ženkleliais. Europos kokybės ženklelis projektui „Be happy. Be healthy“ buvo tarsi antrasis sėkmės rodiklis, parodantis, kad projektas pasiekė tam tikrą europinį lygį.

2018 – 2019 metais  gimnazija nominuojama „ Programos eTwinning mokykla“. Pirmą kartą šis ženklelis buvo suteiktas 1212 Europos mokykloms iš 198287 vykdančių projektus. Apdovanotos mokyklos – tai pirmosios pripažintos lyderės šiose srityse: skaitmeninėse ir el. saugumo veiklose, inovatyvių ir kūrybingų metodų taikyme, personalo profesinio tobulėjimo srityje ir mokinių mokymosi bendradarbiaujant skatinime.

Kai iškilmingo renginio metu gavome šį ženklelį, mums buvo pasakyta, kad esame pavyzdžiai, kurie turi įkvėpti  kitas mokyklas ir padėti  joms siekti to lygio, kurį patys esame pasiekę. Savo veikla  prisidedame  prie pažado keisti švietimo tikslų įgyvendinimą, kad mūsų  ugdomas jaunimas taptų geresniais žmonėmis, pažangesniais  mokiniais ir aktyvesniais piliečiais. Todėl kviečiame  rajono eTwining bendruomenę kitais mokslo metais apsijungti bendrai veiklai: organizuoti atviras pamokas, informacinius renginius ir švęsti  „eTwinning“ dieną kartu.

Joalita Jurkevičienė ir Jolita Stačiokaitė

Jiezno gimnazija

1+

Jiezno gimnazijoje vyko meninio skaitymo šventė ,,Kelias, tiesa ir gyvenimas“

Gegužės 14 dieną Jiezno gimnazijoje vyko Prienų rajono mokinių meninio skaitymo šventė „Kelias, tiesa ir gyvenimas“ dvasine bei religine tematika, kurią organizavo tikybos vyr. mokytoja Irena Skulščienė. Šventėje dalyvavo 29 mokiniai iš Išlaužo, Šilavoto pagrindinių mokyklų,  Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos, Jiezno, Stakliškių, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijų. Mokiniai skaitė pasirinktus dvasinės bei religinės tematikos kūrinius ar jų ištraukas. Šventės dalyviams koncertavo Jiezno vaikų muzikos mokyklos vokalinis ansamblis, vadovės Sonata Bukevičienė ir Laimutė Benokraitienė. Renginio pabaigoje visiems dalyviams buvo įteiktos Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus padėkos ir Jiezno gimnazijos atminimo dovanėlės. Mokytojams, rengusiems mokinius – Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo padėkos.

0

Interaktyviosios IT dirbtuvės su edukaciniais robotukais

2019 m. gegužės 3 d. AB „Biznio mašinų kompanija” projektų vadovas Tomas Čerba ikimokyklinio ugdymo pedagogams pristatė  naujausias IT priemones, skirtas ugdymo įstaigoms: edukacinius robotukus-bitutes, interaktyviąsias grindis bei lėkštes. Pedagogai susipažino su interaktyvių lentų, robotų, lėkščių galimybėmis bei jų taikymu ugdymo procese. Taip pat turėjo galimybę patys visas priemones išbandyti praktiškai. Renginio metu buvo organizuotas komandinis žaidimas. Jo metu pedagogai pasisėmė idėjų, kaip galima pritaikyti inovatyvias priemones ugdymo procese.

0

Kokių naujovių į mokyklą atneša integruotas ugdymas

2019 m. gegužės 2 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje vyko seminaras „Kokių naujovių į mokyklą atneša integruotas ugdymas? Į šį seminarą susirinko pradinių klasių mokytojai, kurie domisi integruotu ugdymu. Seminarą vedė vadovėlio „Vaivorykštė“ bendraautorė Rita Mikelionytė. Mokytojai turėjo galimybę susipažinti su pasaulio pažinimo, kalbų, matematikos, menų ir kitų mokomųjų dalykų integracija. Aptarė integruotų temų apibendrinamuosius projektus, konkrečias projektinės veiklos idėjas.

Dalis seminaro laiko buvo skirta aptarti informatinio mąstymo ugdymą integruotose veiklose. UAB “Baltic Orbis” informacinių-edukacinių technologijų ir inžinerinių paslaugų įmonės atstovas Rimantas Burnickis pristatė EGO Education priemones ir metodiką. Mokytojai buvo supažindinti, kaip formalųjį ugdymą gali praplėsti patraukliausiais pasaulyje švietimo įrankiais, kuriuos sukūrė LEGO Education.

1+

Kūrybinių darbų paroda „Mano pirmoji knygelė“

Balandžio 25 dieną Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vyko knygelių parodos aptarimas „Mano pirmoji knygelė“, kuriame dalyvavo Prienų rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogai.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė padėkojo mokytojoms už  bendradarbiavimą ir už dalyvavimą kūrybinių darbų parodoje „Mano pirmoji knygelė” bei įteikė padėkas.

Po vaikų knygelių parodos aptarimo pedagogės dar nesiskirstė. Dalijosi patirtimi apie ugdymo organizavimą netradicinėse aplinkose bei įgytas žinias lankytuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Nutarė ir kitais mokslo metais  tęsti šią gražią tradiciją – organizuoti kūrybinių darbų parodą „Mano pirmoji knygelė“.

1+