Autizmas „gydomas“ ne vaistais, o ugdymu

Taip teigė Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė Nijolė Stankūnienė, rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarime pasidalijusi patirtimi, kaip ji veda užsiėmimus autizmo spektro sutrikimus turintiems vaikams. Ji ne tik detaliai apibūdino taikomą metodiką, bet ir praktiškai pademonstravo vieną iš metodų.

1+

Sėkmės metodai, ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją

Mokinių atostogų metu į Balbieriškio pagrindinę mokyklą rinkosi Prienų rajono pradinių klasių mokytojai. Čia vyko pradinių klasių mokytojų metodinė diena „Kolega – kolegai. Sėkmės metodai ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją“.

Pradinių klasių metodinę dieną pradėjo Balbieriškio pagrindinės mokyklos pavaduotoja ugdymui, o kartu ir pradinių klasių mokytoja Gražina Antanavičienė. Ji supažindino su dienos darbotvarke ir pasidžiaugė, kad atvažiavo virš 60 mokytojų.

Mokytojus, atvykusius į metodinę dieną, pasveikino direktorius Stasys Valančius. Jis palinkėjo gero darbo ir naujų idėjų!

Skaitykite toliau
0

Konkurso „Dainų dainelė“ regioniniame etape dalyvaus 10 kolektyvų iš Prienų rajono ugdymo įstaigų

Sausio 8 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko vaikų ir moksleivių TV konkurso „Dainų dainelė“ rajoninė atranka. Iš 14 dalyvavusių kolektyvų ir solistų tolesniame etape dalyvauti atrinkta 10 kolektyvų: Prienų lopšelio-darželio solistė Ūla Genevičiūtė, kurią parengė muzikos vadovė Žydrūnė Kondrotienė, mažųjų tercetas iš Prienų lopšelio darželio „Gintarėlis“ – vadovė Linutė Vitkauskienė, du kolektyvai iš Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos: vokalinis ansamblis ir kvintetas, parengti mokytojos Linos Suchorukovienės, du Jiezno muzikos mokyklos solistai: Augustas Cikanavičius ir Nojus Margarian, jų mokytoja Laimutė Benokraitienė, Skriaudžių pagrindinės mokyklos solistė Samanta Pučkaitė – mokytoja Vilma Pučkienė, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos solistas Joris Tarulis su pritariamaisiais muzikantais – mokytoja Ramunė Liutvynskienė, Prienų meno mokyklos solistė Inesa Brūzgaitė, kurią parengė mokytoja Aušra Paliukaitienė ir Prienų „Žiburio“ gimnazijos vaikinų ansamblis, vadovaujamas Romos Ruočkienės. Jaunisiems dainininkams linkime sėkmės tolesniuose konkurso etapuose!

0