Kviečiame dalyvauti respublikinėje mokinių meninių dirbinių parodoje-konkurse „Žiemos improvizacija. Baltas žiemos rūbas“

Vasario 28 dieną 12 val. Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje vyks parodos konkurso „Žiemos improvizacija. Baltas žiemos rūbas“ atidarymo šventė.  Mokinių darbus pristatyti iki vasario 19 d. į Prienų „Revuonos“ pagrindinę mokyklą (Dariaus ir Girėno g. 6, Prienai) dailės mokytojai metodininkei Aušrai Deltuvienei. Kviečiame visus dalyvauti!

Parodos-konkurso „Žiemos improvizacija. Baltas žiemos rūbas“ nuostatai

0

Švietimo pagalbos tarnybos metodinė diena Balbieriškio pagrindinėje mokykloje

Sausio 15 dienos popietę Balbieriškio pagrindinės mokyklos Vaiko gerovės komisijos, Metodinės tarybos nariai ir kiti suinteresuoti pedagogai  turėjo galimybę dalykiškai pabendrauti su Prienų Švietimo pagalbos tarnybos komanda. Į metodinę dieną, organizuotą netradicinėje aplinkoje, mokyklos muziejuje, atvyko Prienų Švietimo pagalbos tarnybos direktorė Danutė Stankevičienė, logopedė Giedrė Džiaugienė, specialioji pedagogė Zita Linkevičienė, psichologė Euridija Padelskienė, socialinė pedagogė ekspertė Dalė Daiva Gasparavičiūtė.

Specialistės pagal savo darbo sritis, mokyklos pedagoginę bendruomenę konsultavo švietimo pagalbos teikimo, specialiojo ugdymo klausimais.

Labai išsamiai susipažinome su dokumentų parengimo pirminiam ir pakartotiniam ugdytinių vertinimui tarnyboje metodinėmis rekomendacijomis. Konstruktyvi diskusija vyko dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių pasiekimų vertinimo. Taip pat susitarta dėl kvalifikacijos tobulinimo seminaro poreikio pedagogams, nuo ikimokyklinio amžiaus ugdantiems vaikus su autizmo spektro sutrikimais.

Mokyklos direktorius Stasys Valančius pasidžiaugė glaudžiu bendradarbiavimu su Prienų švietimo pagalbos tarnyba, palinkėdamas metodinės dienos metu išsakytų abipusių lūkesčių įgyvendinimo.

Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Gražina Antanavičienė

0

Kviečiame dalyvauti viktorinoje-konkurse „Aš ir Lietuvos istorija“

Kovo 23 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyks 7-8 klasių mokinių viktorina-konkursas „Aš ir Lietuvos istorija“. Konkurso tema „Lietuva XIII – XVI a.: nuo valstybės susidarymo iki Liublino unijos“. Kviečiame dalyvauti mokinių komandas iš visų rajono mokyklų!

Viktorinos-konkurso „Aš ir Lietuvos istorija“ nuostatai

0

Išlaužo pagrindinėje mokykloje įvyks mokinių konferencija „Kaip aš galiu prisidėti kuriant Lietuvą“

Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 7–12 klasių mokinius, mokinių savivaldų komandas kviečiame ruošti pranešimus ir vasario 15 d. atvykti į Išlaužo pagrindinę mokyklą. Bus įdomu – mokinių konferencijoje „Kaip aš galiu prisidėti kuriant Lietuvą“ ne tik bus skaitomi pranešimai, bet ir vyks diskusijos, susitikimas su perspektyviu jaunu verslininku Remigijumi Jakščiu.

Norėtumėte dalyvauti? Tuomet perskaitykite nuostatus ir užpildytas anketas siųskite iki sausio 31 d. elektroniniu paštu pavaduotoja@islauzas.prienai.lm.lt.

Konferencijos „Kaip aš galiu prisidėti kuriant Lietuvą“ nuostatai

0

Jaunųjų kalbininkų konkursas „Nieko širdingesnio ir dvasingesnio už kalbą tauta neturi“

Pagerbiant mūsų garsiųjų kraštiečių kalbininkų Jono Kazlausko ir Antano Lyberio atminimą, kovo 16 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyks respublikinis jaunųjų kalbininkų konkursas „Nieko širdingesnio ir dvasingesnio už kalbą tauta neturi“.

Konkursui iki kovo 1 d. prašome siųsti mokinių esė apie gimtąją kalbą arba kalbos tiriamuosius darbus. Darbai siunčiami el. paštu zivuoka@gmail.com.

Konkurso „Nieko širdingesnio ir dvasingesnio už kalbą tauta neturi“ nuostatai

0

Savirealizacijai ribų nėra

„Įėjau į savo amžių netikėtai – tartum lašas į didžiulį okeaną, juk tai tu supi mane ir mėtai mano amžiau, okeane mano“. Šiais Justino Marcinkevičiaus žodžiais Prienų „Žiburio“ gimnazijos psichologė Janina Kuncienė pradėjo susitikimą su Trečiojo amžiaus universiteto klausytojais. Trumpai pristačiusi statistiką apie senstančią Europą ir Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo dinamiką bei užimtumo tendencijas, lektorė paneigė egzistuojančius mitus apie senėjimą. Ji teigė, kad lengviau priimsime senatvę, jeigu pažinsime save, harmoningai gyvensime su savimi ir gamta.

0

Regioniniame konkurso „Dainų dainelė“ etape dalyvaus devyni kolektyvai iš Prienų

Sausio 4 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajoninis etapas. Dalyvauti tolesniame, regioniniame etape, kuris įvyks sausio 24 d. Vilkaviškio kultūros centre, vertinimo komisija atrinko šiuos jaunuosius dainininkus: Skaitykite toliau

0

Adventas – susikaupimo ir apmąstymo laikas. Ar prisimename kas svarbiausia?

       Atitrūkti nuo kasdienybės ir prisiminti senovės lietuvių papročius ir tradicijas – toks buvo pagrindinis Trečiojo amžiaus universiteto studentams gruodžio 19 dieną organizuotos Advento popietės tikslas. Šiltai ir profesionaliai savo žiniomis ir patirtimi renginio metu dalijosi žinoma šalies etnologė, žurnalistė Gražina Kadžytė. Skaitykite toliau

0