Projektas „Pasirengimas atnaujintų bendrųjų ugdymo turinio programų diegimui“

2008 m. Švietimo centras kaip partneris dalyvauja PPRC įgyvendinamame projekte „Pasirengimas atnaujintų bendrųjų ugdymo turinio programų diegimui“

Projekto tikslai:

  • Pasirengti sėkmingam BP įgyvendinimui bendrojo lavinimo mokyklose.
  • Ugdyti mokytojų kompetencijas.
  • Teikti siūlymus Švietimo plėtotės centrui dėl BP tobulinimo.

2008 m. gegužės birželio mėn. Prienų rajone įvyko 24 projekto seminarai įvairių dalykų mokytojams, juose dalyvavo 469 pedagogai.

0

Projektas „Nuspalvinkime mūsų miestą“

Truputis istorijos
Tai, ką šiuo metu galima pamatyti ant sienų ir traukinių visame pasaulyje, tai ką mes vadiname GRAFFITI, prasidėjo 1960-tų gale 1970 – tų pradžioje New York’e. Prekyboje pasirodžius vandeniui atspariems flomasteriams, jaunimas pradėjo išpaišinėti pašto dėžutes, sienas, telefonų būdeles, požemines perėjas ir metro. Pradžioje jų „Kūryboje“ dominavo paišytojų vardai ir pavardės. Vėliau stilius reikalavo naujovių ir pasikeitimų, todėl po truputį išryškėjo skirtingi šriftai. Raidės darėsi vis aukštesnės, pasirodė kontūrai ir spalvos. Raidės sujunginėjamos netradiciniais būdais, bei deformuojamos. Kadangi graffiti pagrindai jau buvo sukurti, visos naujovės lengvai adaptavosi, vystydamos jau egzistuojančius stilius. Read More

0

BPD 1.5. priemonės projektas Švietimo centrų infrastruktūros plėtra

Prienų rajono švietimo centro patalpų rekonstrukcija. Rekonstruota – 305,75 kv. m. Panaudota – 165040,00 Lt. iš projektui skirtos paramos. Darbai baigti 2006-08-30. Paramos lėšomis atlikti įvairūs rekonstrukcijos darbai: patalpų vidaus apdaila, san. mazgų rekonstrukcija, panduso įrengimas, vandentiekio sistemos rekonstrukcija, priešgaisrinės signalizacijos įrengimas. Read More

0