Rusų kalbos mokytojai išsirinko naują būrelio pirmininkę ir sekretorę, susiplanavo veiklą 2013–2014 m. m.

Spalio 16 d. Prienų švietimo centre įvyko rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Dalyvavo 12 rusų kalbos mokytojų: Audronė Ramoškienė (pasitarimo pirmininkė), Laima Paplauskienė (pasitarimo sekretorė), Loreta Šernienė, Audronė Vaicekauskienė, Nadiežda Sogačiova, Tatjana Mačiulienė, Eduardas Šukevičius, Alvyra Lisauskienė, Vida Narvydienė, Rasina Galinienė, Emma Valūnienė, Genovaitė Strazdaitė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė ir Švietimo centro metodininkė Vaida Lėckienė. Read More

Lietuvių kalbos mokytojai suplanavo metodinę veiklą 2013–2014 mokslo metams

Spalio 8 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje įvyko lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Dalyvavo mokytojos Levutė Karčiauskienė (pasitarimo pirmininkė) Eglė Urbanienė (pasitarimo sekretorė), Danutė Dainienė, Virginija Maščinskienė, Nijolė Kuliešienė, Eglė Keturakienė, Vita Pikčilingienė, Vytautė Kurtovienė, Ona Andrulevičienė, Edita Valatkienė, Milda Kleizienė, Irena Drižilauskenė, Vilija Juodsnukienė, Lina Venclovaitė, Irena Mažeikienė, Vidutė Kuzmauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė ir Švietimo centro metodininkė Oksana Radzvilavičienė. Read More

Matematikos mokytojai atnaujino metodinės tarybos sudėtį, išsirinko būrelio pirmininką ir sekretorių

Spalio 7 d. Prienų švietimo centre įvyko matematikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Jame dalyvavo 14 matematikos mokytojų: Kristina Kravčenko (pasitarimo sekretorė), Aurelija Jakutė, Zita Rukšėnienė, Neringa Baranauskienė, Jūratė Truncienė, Danutė Petraškienė, Gintautas Čepulinskas, Zita Litvinskienė, Irutė Galinienė, Laima Aušrotienė, Aušra Menkevičienė, Raimonda Sorakienė, Violeta Grigonienė, Irena Ptašnikienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė Laimutė Jančiukienė, Švietimo centro metodininkė Oksana Radzvilavičienė. Read More

Logopedai ir specialieji pedagogai ir šiais mokslo metais aktyviai dalinsis patirtimi

Rugsėjo 26 d. Prienų švietimo centre įvyko logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimas. Dalyvavo 20 logopedų ir specialiųjų pedagogų: Zita Linkevičienė (pasitarimo pirmininkė), Aldona Venterienė (pasitarimo sekretorė), Jurgita Aksomaitytė, Aušra Gvildaitė, Salomėja Janulevičienė, Zita Podlipajevienė, Albina Sadauskienė, Daiva Norviliūte, Vilija Zablackienė, Jolita Adamonienė, Aušra Brazionienė, Giedrė Džiaugienė, Eglė Černiauskaitė, Laimutė Pabarčienė, Nomeda Kopcikienė, Angelė Vasiliauskienė, Jolanta Bunevičienė, Sonata Labanauskienė, Ilona Miklaševičienė, Ramunė Kavaliausienė bei Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Keblienė ir Švietimo centro metodininkė Oksana Radzvilavičienė. Read More

Kūno kultūros mokytojai numatė veiklą 2013–2014 mokslo metams

Rugsėjo 24 d. Prienų švietimo centre įvyko kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Dalyvavo 12 kūno kultūros mokytojų: Rolandas Meškauskas (pasitarimo pirmininkas), Kristina Sukockytė (pasitarimo sekretorė), Dalia Šklėriūtė, Laima Grigaliūnienė, Arturas Juočiūnas, Laura Makštutienė, Daiva Macijauskienė, Jurgita Dragūnienė, Vytas Blekaitis, Kęstas Joneliūnas, Danguolė Damijonaitytė, Vitas Rymantas Sidaravičius bei Savivaldybės administracijos kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausiasis specialistas Adomas Kubilius, Švietimo centro metodininkė Oksana Radzvilavičienė ir Kūno kultūros ir sporto centro direktorius Audrius Deltuva. Read More

Mokyklų bibliotekininkai išsirinko naują būrelio pirmininkę

Rugsėjo 24 d. Prienų švietimo centre įvyko mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas. Dalyvavo 11 bibliotekininkių: Vitalija Rūdienė (pasitarimo pirmininkė), Lina Žilionienė (pasitarimo sekretorė), Jūratė Keturakienė, Vilija Vilkaitienė, Aušrinė Juozaitienė, Danguolė Damijonaitytė, Jurgita Zujūtė, Elvyra Striaušienė, Aušra Kavaliauskienė, Birutė Klimčauskienė, Teresė Išganaitienė bei Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Zujienė ir Švietimo centro metodininkė Oksana Radzvilavičienė. Read More

Projektas „Muziejų specialistų profesinių kompetencijų ugdymas”

Kiekvieno šių dienų muziejaus tikslas – būti modernia kultūros, švietimo, informacijos skleidimo įstaiga. Siekdamas padėti muziejų darbuotojams geriau tenkinti Lietuvos ir užsienio lankytojų poreikius, įgyvendinti švietėjiškus tikslus, Prienų švietimo centras 2012 m. rugpjūčio–gruodžio mėn. vykdo projektą „Muziejų specialistų profesinių kompetencijų ugdymas“, dalinai finansuojamą iš Kultūros ministerijos Kultūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo programos 2012 metų valstybės biudžeto lėšų. Read More