Archive : 2022-2023 m. m. olimpiadų

Home > Posts tagged :2022-2023 m. m. olimpiadų

Patvirtintas olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 2022–2023 m. m. planas

Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A3-961 patvirtintas Prienų rajono vaikų ir mokinių rajoninių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių 2022–2023 mokslo metų planas. https://spt.prienai.lm.lt/wp-content/uploads/2022-2023-m-m-rajoniniu-renginiu-planas-patvirtintas-1.pdf