Mokyklų bibliotekininkai išsirinko naują būrelio pirmininkę

Rugsėjo 24 d. Prienų švietimo centre įvyko mokyklų bibliotekininkų metodinio būrelio pasitarimas. Dalyvavo 11 bibliotekininkių: Vitalija Rūdienė (pasitarimo pirmininkė), Lina Žilionienė (pasitarimo sekretorė), Jūratė Keturakienė, Vilija Vilkaitienė, Aušrinė Juozaitienė, Danguolė Damijonaitytė, Jurgita Zujūtė, Elvyra Striaušienė, Aušra Kavaliauskienė, Birutė Klimčauskienė, Teresė Išganaitienė bei Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Zujienė ir Švietimo centro metodininkė Oksana Radzvilavičienė. Skaitykite toliau

0