Archive : Dorinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis

Home > Posts tagged :Dorinio ugdymo mokytojų metodinis būrelis

Popietė su klebonu egzorcistu Vytautu Antanu Matusevičiumi

           Gruodžio 18 dieną Prienų „Žiburio“ gimnazijoje vyko dorinio ugdymo mokytojų adventinė popietė „Taisykite Viešpačiui kelią“, kurią organizavo Prienų „Žiburio“ gimnazijos tikybos vyr. mokytoja Jūratė Liubamirskaitė ir etikos mokytoja Virginija Pėčelienė. Popietėje dalyvavo Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas vicedekanas, egzorcistas  Vytautas Antanas Matusevičius. Read More

Mokytojai rinkosi į metodinių būrelių pasitarimus

Prasidėjus naujiems mokslo metams, Prienų švietimo pagalbos tarnyboje vyko pirmieji dalykų mokytojų metodinių būrelių pasitarimai. Į pasitarimus rinkosi fizikos mokytojai, matematikos mokytojų metodinio būrelio taryba, dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) mokytojai. Buvo pristatytos būrelių 2016–2017 m. m. veiklos ataskaitos, aptartos naujų mokslo metų veiklos gairės, dorinio ugdymo mokytojai išsirinko naują sekretorę – Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos tikybos mokytoją Liną Skurdelienę.