Geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Spalio 2 dieną Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko rajono geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Danutės Ramanauskienės parengtos būrelio 2017–2018 m. m. veiklos ataskaitos, planavo veiklas šiems mokslo metams, aptarė kitus aktualius klausimus.

0

Geografijos mokytojai suplanavo metodinę veiklą 2013–2014 mokslo metams

Spalio 21 d. Prienų švietimo centre įvyko geografijos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Dalyvavo mokytojai: Alina Ambrulevičienė (pasitarimo pirmininkė) Vilma Maliaukienė (pasitarimo sekretorė), Jadvyga Kamarūnienė, Sigita Kazlauskaitė, Ona Simanaitienė, Laima Grigaliūnienė ir Švietimo centro metodininkė Vaida Lėckienė. Skaitykite toliau
0