Archive : Informatikos mokytojų metodinis būrelis

Home > Posts tagged :Informatikos mokytojų metodinis būrelis

Informatikos mokytojai dalijosi gerąja patirtimi apie kūrybiškumo ugdymą

Gruodžio 4 d. Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje įvyko informatikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Informatikos mokytojai dalijosi gerąja patirtimi apie taikomus metodus bei naudojamas priemones, ugdant mokinių kūrybiškumą informatikos pamokose bei neformaliojo švietimo veiklose.

0

Informatikos mokytojai dalijosi gerąja patirtimi, suplanavo veiklą 2013–2014 mokslo metams

Spalio 14 d. Prienų švietimo centre įvyko informatikos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Dalyvavo informatikos mokytojai: Vidas Noreika (pasitarimo pirmininkas), Aldona Kaminskienė (pasitarimo sekretorė), Jūratė Truncienė, Rasa Alaburdienė, Marija Plauskaitė, Genė Gečienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė Laimutė Jančiukienė, Švietimo centro metodininkė Oksana Radzvilavičienė, UAB „Prienų kompiuteriai“ vadovė Dainora Kuliešienė. Read More

0