Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 19 d. Prienų švietimo pagalbos tarnyboje įvyko kūno kultūros mokytojų metodinio būreli pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Dalios Šklėriūtės parengtą būrelio 2017-2018 m. m. veiklos ataskaitą, aptarė šiais mokslo metais planuojamus renginius. Prienų rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centro direktorius Audronis Deltuva pristatė Lietuvos mokyklų žaidynių varžybas, praeitų mokslo metų rezultatus, kvietė dalyvauti Prienų miesto sporto šventėje. Skaitykite toliau

0

Kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 30 d. Prienų švietimo centre įvyko kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Būrelio 2013–2014 m. m. veiklos ataskaitą perskaitė metodinio būrelio pirmininkas Rolandas Meškauskas. Vyko naujo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai. Pirmininke išrinkta Prienų „Žiburio“ gimnazijos kūno kultūros mokytoja ekspertė Dalia Šklėriūtė, sekretore – Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos kūno kultūros vyr. mokytoja Kristina Kalesinskaitė. Pasitarime dalyvavo ir pranešimą skaitė Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos generalinė sekretorė Inga Gliožaitienė,  kūno kultūros užduočių sąsiuvinių 5–12 klasių mokiniams autorė. Ji pristatė užduočių sąsiuvinius, pateikė jų naudojimo metodines rekomendacijas. Mokytojai su pranešėja diskutavo kūno kultūros dalyko prestižo klausimu ir buvo padaryta išvada, kad šie užduočių sąsiuviniai – gera priemonė dalyko prestižui kelti. Kitas svečias, Prienų kūno kultūros ir sporto centro direktorius Audronis Deltuva, paanalizavo Prienų r. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų sporto šakų varžybų rezultatus Lietuvos mokinių olimpiniame festivalyje. Buvo pateikti siūlymai 2014–2015 m. m. kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio veiklos planui.

0

Kūno kultūros mokytojai numatė veiklą 2013–2014 mokslo metams

Rugsėjo 24 d. Prienų švietimo centre įvyko kūno kultūros mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Dalyvavo 12 kūno kultūros mokytojų: Rolandas Meškauskas (pasitarimo pirmininkas), Kristina Sukockytė (pasitarimo sekretorė), Dalia Šklėriūtė, Laima Grigaliūnienė, Arturas Juočiūnas, Laura Makštutienė, Daiva Macijauskienė, Jurgita Dragūnienė, Vytas Blekaitis, Kęstas Joneliūnas, Danguolė Damijonaitytė, Vitas Rymantas Sidaravičius bei Savivaldybės administracijos kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausiasis specialistas Adomas Kubilius, Švietimo centro metodininkė Oksana Radzvilavičienė ir Kūno kultūros ir sporto centro direktorius Audrius Deltuva. Skaitykite toliau

0