Archive : Lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis

Home > Posts tagged :Lietuvių kalbos mokytojų metodinis būrelis

Lietuvių kalbos mokytojai dalijosi gabių ir talentingų vaikų ugdymo patirtimi

Gruodžio 10 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokytoja Vytautė Kurtovienė skaitė pranešimą „Kaip atpažinti paslėptą talentą?“. Mokytoja pasidalijo įspūdžiais iš Erasmus+ programos mokymų Palerme, kuriuose ji 2017 m. dalyvavo kartu su kitais Prienų rajono mokytojais. Pateikdama pavyzdžių iš savo darbo praktikos, ji pasidalijo mintimis ir įžvalgomis apie mokymuose pateiktos medžiagos panaudojimą savo darbe. Po pranešimo vyko diskusija apie gabių ir talentingų vaikų ugdymą, į kurią įsitraukė visi pasitarimo dalyviai.

0

Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 17 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Snieguolės Vanžodienės parengtą 2017–2018 m. m. būrelio veiklos ataskaitą, aptarė prioritetus ir nusimatė veiklas šiems mokslo metams. Po to lituanistai pasižvalgė po naujai įrengtas Prienų „Žiburio“ gimnazijos edukacines erdves, skirtas žymių „Žiburio“ gimnazijos auklėtinių atminimui: poeto Justino Marcinkevičiaus, kalbininko Jono Kazlausko, partizano, buvusio gimnazijos mokytojo Juozo Stravinsko memorialinius kabinetus, skaityklos erdves, skirtas  filosofo Antano Maceinos – Jasmanto bei aktų salę – gimnazijos įkūrėjui ir ilgamečiam direktoriui Peliksui Martišiui atminti.

0

Lietuvių kalbos mokytojai suplanavo metodinę veiklą 2013–2014 mokslo metams

Spalio 8 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje įvyko lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Dalyvavo mokytojos Levutė Karčiauskienė (pasitarimo pirmininkė) Eglė Urbanienė (pasitarimo sekretorė), Danutė Dainienė, Virginija Maščinskienė, Nijolė Kuliešienė, Eglė Keturakienė, Vita Pikčilingienė, Vytautė Kurtovienė, Ona Andrulevičienė, Edita Valatkienė, Milda Kleizienė, Irena Drižilauskenė, Vilija Juodsnukienė, Lina Venclovaitė, Irena Mažeikienė, Vidutė Kuzmauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė ir Švietimo centro metodininkė Oksana Radzvilavičienė. Read More

0