Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas

Rugsėjo 17 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje įvyko lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Mokytojai išklausė būrelio pirmininkės Snieguolės Vanžodienės parengtą 2017–2018 m. m. būrelio veiklos ataskaitą, aptarė prioritetus ir nusimatė veiklas šiems mokslo metams. Po to lituanistai pasižvalgė po naujai įrengtas Prienų „Žiburio” gimnazijos edukacines erdves, skirtas žymių „Žiburio” gimnazijos auklėtinių atminimui: poeto Justino Marcinkevičiaus, kalbininko Jono Kazlausko, partizano, buvusio gimnazijos mokytojo Juozo Stravinsko memorialinius kabinetus, skaityklos erdves, skirtas  filosofo Antano Maceinos – Jasmanto bei aktų salę – gimnazijos įkūrėjui ir ilgamečiam direktoriui Peliksui Martišiui atminti.

0

Lietuvių kalbos mokytojai suplanavo metodinę veiklą 2013–2014 mokslo metams

Spalio 8 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje įvyko lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pasitarimas. Dalyvavo mokytojos Levutė Karčiauskienė (pasitarimo pirmininkė) Eglė Urbanienė (pasitarimo sekretorė), Danutė Dainienė, Virginija Maščinskienė, Nijolė Kuliešienė, Eglė Keturakienė, Vita Pikčilingienė, Vytautė Kurtovienė, Ona Andrulevičienė, Edita Valatkienė, Milda Kleizienė, Irena Drižilauskenė, Vilija Juodsnukienė, Lina Venclovaitė, Irena Mažeikienė, Vidutė Kuzmauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Renata Pavlavičienė ir Švietimo centro metodininkė Oksana Radzvilavičienė. Skaitykite toliau

0